Academy Is..., The - The Fever (Acoustic)

Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
and I don’t believe you
ve ben sana inanmıyorum


When the summer is gone
Yaz bitince
It won’t be long
Uzun olmayacak
‘til someone’s got the fever creeping inside
Birinin içeri girdiği ateşe sahip olması


When the city is moving in your eyes
Şehrin gözlerinde hareket ettiğinde
and you’re a moving and you just can’t fight
ve sen hareket ediyorsun ve sadece kavga edemezsin
That feeling, you said its the last time
Bu duygu, son kez söyledin.


Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And I don’t believe you
Ve ben sana inanmıyorum
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And I don’t believe you
Ve ben sana inanmıyorum
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
and lies are lies
yalanlar yalan


I can’t fight it, no I just can’t fight it
Onunla savaşamam, hayır sadece onunla savaşamam
Can’t fight it, no I just can’t fight it now
Onunla savaşamam, hayır şimdi kavga edemiyorum
When the summer is gone
Yaz bitince
It won’t be long till someone’s
Birisi bitene kadar uzun sürmeyecek
Got the fever creeping inside
İçinde sürünen ateş var


When the city is moving in your eyes
Şehrin gözlerinde hareket ettiğinde
and you’re a moving and you just can’t stop
ve sen hareket ediyorsun ve duramıyorsun
You just can’t fight it, ya
Sadece onunla savaşamazsın ya


This is the last time
Bu son kez
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And I don’t believe you
Ve ben sana inanmıyorum
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And I don’t believe you
Ve ben sana inanmıyorum
lies are lies in everybody’s eyes
yalanlar herkesin gözünde yatıyor
lies are lies
Yalan yalandır


Can’t fight it, no I just can’t fight it
Onunla savaşamam, hayır sadece kavga edemiyorum
Can’t fight it, no I just can’t
Onunla savaşamam, hayır yapamam
Well we all agree that we don’t believe
Hepimiz inanmıyoruz, inanmıyoruz
This is the last time
Bu son kez
This is the last time
Bu son kez


Well they promised you
Sana söz verdiler
Now you see the truth
Şimdi gerçeği görüyorsun
This is the last time
Bu son kez
This is the last time
Bu son kez
This is the last time
Bu son kez
And everyone’s got the fever
Ve herkes ateşi aldı
(lies are lies, lies are lies, lies are lies)
(yalanlar yalan, yalanlar yalan, yalanlar yalanlar)
Lies are lies
Yalan yalandır
(lies are lies, lies are lies)
(yalanlar yalan, yalanlar yalan)
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor


Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And I don’t believe you
Ve ben sana inanmıyorum
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And I don’t believe you
Ve ben sana inanmıyorum
Lies are lies in everybody’s eyes
Yalan herkesin gözünde yatıyor
And lies are lies
Yalanlar yalan


Can’t fight it, no I just can’t fight it
Onunla savaşamam, hayır sadece kavga edemiyorum
Can’t fight it, no I just can’t
Onunla savaşamam, hayır yapamam
Well we all agree that we don’t believe
Hepimiz inanmıyoruz, inanmıyoruz
This is the last time
Bu son kez
This is the last time
Bu son kez
Well they promised you
Sana söz verdiler
Now you see the truth
Şimdi gerçeği görüyorsun
This is the last time (times five)
Bu son kez (beş kez)


When the summer is gone
Yaz bitince
It won’t be long till someone’s
Birisi bitene kadar uzun sürmeyecek
Got the fever
Ateşi aldım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/thefeveracoustic.html