Academy Is..., The - Sleeping With Giants (Lifetime)

I’ve noticed, people, they all have motives.
Fark ettim, insanlar, hepsinin güdüsü var.
Different, yet all the same.
Farklı, ama hepsi aynı.
I fumble through every word that was spoken,
Konuşulan her kelimeden fumble ediyorum.
and I barely knew your name.
ve ismini zar zor biliyordum.
I’m tongue-tied, it runs through my blood and my insides;
Ben dil bağlıyım, kanım ve içlerimden geçiyor;
Some things we can’t escape.
Kaçamadığımız bazı şeyler.
But if we try, if we try, we can leave this behind.
Ama deneyelim, deneyelim, bunu geride bırakabiliriz.


It’s been a lifetime, a lifetime we waited for.
Ömür boyu, beklediğimiz bir ömür oldu.
A simple question, kid, “are you with me or not at all?”
Basit bir soru, evlat, “benimle misin ya da hiç değil misin?”


Your eyes wide, always ahead of the curve type,
Gözlerin geniş, daima eğri tipinden önce,
Quiet, and confident.
Sessiz ve kendinden emin.
Oh, we stood there, awkward and youthful, we tangled;
Oh, biz orada durduk, garip ve genç, biz karışık;
A piece of my soul escaped.
Ruhumun bir parçası kaçtı.
Oh, we are restless and tired of sleeping with giants,
Ah, devlerle uyumaktan huzursuz ve yorulduk.
A modern mankind with their egos of fire and it seems like
Ateşi egsozları ile modern bir insanlık gibi görünüyor ve


It’s been a lifetime, a lifetime we’ve waited for.
Bir ömür boyu, beklediğimiz bir ömür oldu.
A simple question, kid, “are you with me or not at all?”
Basit bir soru, evlat, “benimle misin ya da hiç değil misin?”


Are we wasting time or is it wasting us?
Zaman mı harcıyoruz yoksa boşa mı harcıyoruz?
It’s been a lifetime waiting for now, now.
Şimdi bir ömür bekliyordu, şimdi.
Well, you’ve got to find a way,
Eh, bir yol bulmalısın.
you’ve got to find a way,
bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way,
bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way,
bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way before you fold.
Katlamadan önce bir yol bulmalısın.


It’s been a lifetime, a lifetime I’ve been waiting for.
Hayatım oldu, beklediğim bir ömür.
A simple question, kid, “are you with me or not at all?”
Basit bir soru, evlat, “benimle misin ya da hiç değil misin?”


It’s been a lifetime, a lifetime we waited for.
Ömür boyu, beklediğimiz bir ömür oldu.
I need an answer, kid, you’re either with me or not at all, no, no.
Bir cevaba ihtiyacım var, evlat, ya benimle ya da hiç değilsin, hayır, hayır.
Are we wasting time or is it wasting us?
Zaman mı harcıyoruz yoksa boşa mı harcıyoruz?
It’s been a lifetime, a lifetime, a lifetime, lifetime, yeah.
Ömür boyu, ömür boyu, ömür boyu, ömür boyu oldu, evet.
Well, you’ve got to find a way,
Eh, bir yol bulmalısın.
you’ve got to find a way,
bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way,
bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way.
Bir yol bulmalısın.
Son you’ve got to find a way,
Oğlum bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way,
bir yol bulmalısın
you’ve got to find a way before you fold.
Katlamadan önce bir yol bulmalısın.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/sleepingwithgiantslifetime.html