Academy Is..., The - Rumored Nights

I walked you home most days
Seni günlerce eve yürüdüm
to beat the traffic after class
dersten sonra trafiği yenmek
with all my best intentions.
en iyi niyetimle.
But when the weather changed,
Ama hava değiştiğinde,
like fine print, you were hard to read.
iyi baskı gibi, okumak zordu.
Blind-folded, eyes wide open,
Kör katlanmış, gözleri açık,
staring through me.
bana bakıyordu.


I never heard the words that were spoken,
Konuşulan kelimeleri hiç duymadım.
with the rumored nights, with the rendezvous.
rivayet edilen gecelerle, buluşma ile.
I never thought the whispers were true ‘til now…
Hiç fısıltıların gerçek olduğunu düşünmedim.


I saw things that I shouldn’t have tonight, tonight.
Bu gece olmamam gereken şeyleri gördüm, bu gece.
I know now what I couldn’t have,
Şimdi sahip olamadığım şeyi biliyorum.
I’ve gone too far to turn it back
Geri çevirmek için çok ileri gittim
I’ve gone too far to turn it back
Geri çevirmek için çok ileri gittim


Followed you home halfway,
Seni yarı yolda takip ettim.
over the fence to your backyard,
arka bahçeye çitin üzerinden
with all my best intentions.
en iyi niyetimle.
And through your window frame,
Ve pencere çerçeven boyunca
outstretched and lying on your bed,
uzanmış ve yatağında uzanmış,
Blind-folded, eyes wide open,
Kör katlanmış, gözleri açık,
staring through me.
bana bakıyordu.


I never heard the words that were spoken,
Konuşulan kelimeleri hiç duymadım.
with the rumored nights, with the rendezvous.
rivayet edilen gecelerle, buluşma ile.
I never look at you like I used to now
Sana şimdiye kadar kullandığım gibi bakmadım


I saw things that I shouldn’t have tonight, tonight.
Bu gece olmamam gereken şeyleri gördüm, bu gece.
I know now what I couldn’t have,
Şimdi sahip olamadığım şeyi biliyorum.
I’ve gone too far to turn it back
Geri çevirmek için çok ileri gittim
I’ve gone too far to turn it back
Geri çevirmek için çok ileri gittim


Uninvited, no one knows
Davetsiz, kimse bilmiyor
how much I care, how bad you are,
Ne kadar umrumda olursun, ne kadar kötüsün,
How good we’d be, but you won’t let me in
Ne kadar iyi oluruz ama izin vermezsin
Goodnight I’m leaving.
İyi geceler ben gidiyorum.


I never heard the words that were spoken,
Konuşulan kelimeleri hiç duymadım.
with the rumored nights, with the rendezvous.
rivayet edilen gecelerle, buluşma ile.
I never thought the whispers were true ‘til now…
Hiç fısıltıların gerçek olduğunu düşünmedim.


I saw things that I shouldn’t have tonight, tonight.
Bu gece olmamam gereken şeyleri gördüm, bu gece.
I know now what I couldn’t have,
Şimdi sahip olamadığım şeyi biliyorum.
I’ve gone too far to turn it back
Geri çevirmek için çok ileri gittim
I saw things that I shouldn’t have tonight, tonight.
Bu gece olmamam gereken şeyleri gördüm, bu gece.
I know now what I couldn’t have,
Şimdi sahip olamadığım şeyi biliyorum.
I’ve gone too far to turn it back
Geri çevirmek için çok ileri gittim


I walked you home most days
Seni günlerce eve yürüdüm
I had the best intentions
En iyi niyetim vardı
I walked you home most days
Seni günlerce eve yürüdüm
I had the best intentions
En iyi niyetim vardı


I walked you home most day
Seni eve bıraktım çoğu gün

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/rumorednights.html