Academy Is..., The - One More Weekend

Somewhere hiding underneath,
Altında saklanan bir yer,
kicking off covers while you sleep.
uyurken kapakları tekmelemek.
Soon you’re gonna leave, so leave us one
Yakında gideceksin, bize bir tane bırak
more weekend.
daha fazla hafta sonu.
You’ve got all the friends you need,
İhtiyacın olan tüm arkadaşların var.
bad tattoos and worse IDs. You feel alive,
Kötü dövmeler ve daha kötü kimlikler. Hayatta hissediyorsun,
do you feel alive?
yaşıyor musun?


You’ll go off, you’ll forget,
Sen gideceksin, unutursun,
you’ll grow out of hanging from the edges,
kenarlardan asılmaktan büyüyeceksin,
breaking off the past.
geçmişi koparmak.
You’ll know when to move on,
Ne zaman taşınacağını bileceksin,
you’ll know when to take all the right chances,
tüm doğru şansları ne zaman alacağınızı bileceksiniz
never looking back.
asla ardına bakma.


Somewhere hiding underneath,
Altında saklanan bir yer,
running around these empty streets.
bu boş sokaklarda koşarak.
Do you think you’re better off dead,
Öldüğünden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun?
better off dead than alive in here?
Burada hayatta kalmaktan daha mı iyi?
You’ve got all the friends you need,
İhtiyacın olan tüm arkadaşların var.
bad tattoos and worse IDs. You feel alive,
Kötü dövmeler ve daha kötü kimlikler. Hayatta hissediyorsun,
do you feel alive?
yaşıyor musun?


You’ll go off, you’ll forget,
Sen gideceksin, unutursun,
you’ll grow out of hanging from the edges,
kenarlardan asılmaktan büyüyeceksin,
breaking off the past.
geçmişi koparmak.
You’ll know when to move on,
Ne zaman taşınacağını bileceksin,
you’ll know when to take all the right chances,
tüm doğru şansları ne zaman alacağınızı bileceksiniz
never looking back.
asla ardına bakma.


How could you think the time we spent
Geçirdiğimiz zamanı nasıl düşünürsün?
was all wasted
hepsi boşa gitti
sleepwalking through every morning that
her sabah uyurgezerlik
we took for granted?
aldığımız için aldık?
Maybe the time we spent was not wasted…
Belki de harcadığımız zaman boşa gitmedi …
Let it go, I’ll let you go.
Bırak gitsin, gitmene izin vereceğim.


You’ll go off, you’ll forget,
Sen gideceksin, unutursun,
you’ll grow out of hanging from the edges,
kenarlardan asılmaktan büyüyeceksin,
breaking off the past.
geçmişi koparmak.
You’ll know when to move on,
Ne zaman taşınacağını bileceksin,
you’ll know when to take all the right chances,
tüm doğru şansları ne zaman alacağınızı bileceksiniz
never looking back.
asla ardına bakma.


We are half alone, our hearts are leaving home.
Yarısı yalnızız, kalbimiz eve gidiyor.
Now that we don’t belong to anyone at all.
Artık hiç kimseye ait değiliz.
[x2]
[X2]


Somewhere hiding underneath,
Altında saklanan bir yer,
kicking off covers while you sleep,
uyurken kapakları tekmelemek,
you feel alive.
yaşıyorsun

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/onemoreweekend.html