Academy Is..., The - Memento Mori

Narrative fear.
Anlatı korkusu.
A fever is dancing in stride – metronome memory.
Bir ateş, adım metronom bellekte dans ediyor.
Hypocrisy here is painting a portrait that’s dripping with crass composition.
Burada ikiyüzlülük, crass kompozisyonuyla damlayan bir portre çiziyor.
Fumbled trust, the father is dead, cathedrals are burning.
Talihsiz bir güven, baba öldü, katedraller yanıyor.
Lies fuel fires, fear burns red.
Yakıt yangınları yayar, korku kırmızı yanar.
Now I’m cold, is this over?
Şimdi üşüyorum, bitti mi?
Going inside of our, going inside of our heads.
İçimize giriyor, kafalarımızın içine giriyor.
When we whisper, “Danger, danger,” pull the lever, turn the page
“Tehlike, tehlike” diye fısıldadığımızda, kolu çekin, sayfayı çevirin
and I burn better in the morning.
ve sabah daha iyi yakarım.
Heartlessness narratives. Christ, where’d you go?
Kalpsizlik anlatıları. Christ, nereye gittin?
Impassioned, abandoned. Why, you were wrong.
Ateşli, terkedilmiş. Neden, yanılıyorsun.


This will die out.
Bu ölecek.
Narrative fear.
Anlatı korkusu.
A fever is dancing in stride – metronome memory.
Bir ateş, adım metronom bellekte dans ediyor.
Hypocrisy here is painting a portrait that’s screaming, “The silence of dying.”
Burada ikiyüzlülük, “Ölümün sessizliği” diye çığlık atan bir portre çiziyor.
Fumbled trust, the father is dead, cathedrals are burning.
Talihsiz bir güven, baba öldü, katedraller yanıyor.
Lies fuel fire, fear burns read.
Yakıt ateşi yayar, korku yanar.
Going inside of our, going inside of our heads.
İçimize giriyor, kafalarımızın içine giriyor.
When we whisper, “Danger, danger. Pull the lever,”
Fısıldadığımızda, “Tehlike, tehlike. Kolu çekin”
and I burn better in the morning.
ve sabah daha iyi yakarım.
Heartlessness narratives. Christ, where’d you go?
Kalpsizlik anlatıları. Christ, nereye gittin?
Impassioned, abandoned. Why, you were wrong.
Ateşli, terkedilmiş. Neden, yanılıyorsun.


[Talking]
[Konuşan]


Heartlessness narratives. Christ, where’d you go?
Kalpsizlik anlatıları. Christ, nereye gittin?
Impassioned, abandoned. Why, you were wrong.
Ateşli, terkedilmiş. Neden, yanılıyorsun.
We’ve forgotten how to read, we’ve forgotten how to believe.
Nasıl okuyacağımızı unuttuk, nasıl inandığımızı unuttuk.
The text has gone dark, the author recedes.
Metin karartıldı, yazar geri çekiliyor.
We’ve forgotten how to read, we’ve forgotten how to believe.
Nasıl okuyacağımızı unuttuk, nasıl inandığımızı unuttuk.
The text has gone dark, the author recedes.
Metin karartıldı, yazar geri çekiliyor.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/mementomori.html