Academy Is..., The - Chop Chop

Chop chop
Pirzola doğrama


I’ve got myself to blame for this
Bunun için kendimi suçlamıyorum.
I’ve tried to compensate for everything I’m not,
Olmadığım herşeyi telafi etmeye çalıştım.
and every face forgotten.
ve her yüz unutuldu.
You felt the sun warming your bed
Güneşin yatağını ısındığını hissettin.
you looked so quintessential pressed against that cross,
o haçıya karşı çok özverili gözüküyordun,
in the face of what was lost.
Kaybettikleri karşısında.
Still I’m not asking much of me,
Hala benden fazla bir şey istemiyorum.
and you’re ignoring the matter…
ve meseleyi görmezden geliyorsunuz …


You’ll shut me up and bleed me dry.
Beni kapatacak ve beni kurutacaksın.
Cheap champagne and a complicated lifestyle
Ucuz şampanya ve karmaşık bir yaşam tarzı
If nothing else matters, then
Başka bir şey yoksa, o zaman
I will die trying,
Denemekten öleceğim.
thinking about you and I.
Seni ve ben hakkında düşünüyorum.


Three years on Friday since we met
Tanıştığımızdan bu yana üç yıl geçti.
you felt that existential kiss upon your neck.
boynundaki varoluşsal öpücüğü hissettin.
how could we forget that?
Bunu nasıl unutabiliriz?
Still I’m through acting like this feels right,
Hala böyle davranıyor gibi hissediyorum doğru,
and that nothing else matters.
ve başka hiçbir şey önemli değil.


You’ll shut me up and bleed me dry.
Beni kapatacak ve beni kurutacaksın.
Cheap champagne and a complicated lifestyle
Ucuz şampanya ve karmaşık bir yaşam tarzı
If nothing else matters, then
Başka bir şey yoksa, o zaman
I will die trying,
Denemekten öleceğim.
trying not to think about you…
seni düşünmemeye çalışıyorum …
Yeah
Evet


It’s on yourself and no one else.
Kendi başına ve başka kimse yok.
It’s on yourself and no one else.
Kendi başına ve başka kimse yok.
but without hindsight
ama arka görüş olmadan
I guess it serves me right.
Sanırım bana doğru hizmet ediyor.


You’ll shut me up and bleed me dry.
Beni kapatacak ve beni kurutacaksın.
Cheap champagne and a disappearing lifeline.
Ucuz şampanya ve kaybolan bir yaşam çizgisi.
if nothing else matters
başka hiçbir şey önemli değilse
then I will die trying
o zaman denerim ölürüm
thinking about you and I.
Seni ve ben hakkında düşünüyorum.


Shut me up and bleed me dry
Kapa çeneni ve beni kuru
it’s only a matter of time
sadece zaman meselesi
Cheap champagne and a complicated lifestyle
Ucuz şampanya ve karmaşık bir yaşam tarzı
it’s only a matter of time.
sadece zaman meselesi.
Santi.
Santi.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/chopchop.html