Academy Is..., The - Chicago

Crushing dreams and crooked thought
Ezilmiş rüyalar ve çarpık düşünce
Trap me in a crowded parking lot
Kalabalık bir otoparkta beni tuzağa düşür
I feel the tide is turning
Gelgit dönüyor hissediyorum
The end of a chapter starts today
Bir bölümün sonu bugün başlıyor
Do I really belong here anymore anyway?
Zaten buraya zaten ait miyim?


I can’t sleep on nights like these
Böyle geceler uyuyamıyorum
Stuck in Chicago staring at the ceiling
Chicago’da tavana bakarak sıkışmış
I’m looking for something to believe in
İnanmak için bir şey arıyorum
Walk these city streets
Bu şehir sokaklarında yürüyün
Do you remember me?
Beni hatırlıyor musun?
Remember when
Ne zaman hatırla
When I was all that you needed
Ben senin tüm ihtiyacın olduğunda
Chicago, oh, I’m leaving
Chicago, oh, gidiyorum


I count my memories of you
Anılarını sayıyorum
Empty bottles midnight rendezvous
Boş şişeler gece yarısı buluşma
Outside, insides burning
Dışarıda, iç yanıklar
Do I really belong here anymore anyway?
Zaten buraya zaten ait miyim?


I can’t sleep on nights like these
Böyle geceler uyuyamıyorum
Stuck in Chicago staring at the ceiling
Chicago’da tavana bakarak sıkışmış
I’m looking for something to believe in
İnanmak için bir şey arıyorum
Walk these city streets
Bu şehir sokaklarında yürüyün
Do you remember me?
Beni hatırlıyor musun?
Remember when
Ne zaman hatırla
When I was all that you needed
Ben senin tüm ihtiyacın olduğunda
Chicago, oh, I’m leaving
Chicago, oh, gidiyorum
I’m leaving
Ayrılıyorum


I can’t sleep on nights like these
Böyle geceler uyuyamıyorum
Stuck in Chicago staring at the ceiling
Chicago’da tavana bakarak sıkışmış
I’m looking for something to believe in
İnanmak için bir şey arıyorum
Walk these city streets
Bu şehir sokaklarında yürüyün
Do you remember me?
Beni hatırlıyor musun?
Remember when
Ne zaman hatırla
When I was all that you needed
Ben senin tüm ihtiyacın olduğunda
Chicago, oh, I’m leaving
Chicago, oh, gidiyorum


I can’t sleep on nights like these
Böyle geceler uyuyamıyorum
I can’t sleep in
Ben uyuyamıyorum
Chicago, oh, I’m leaving
Chicago, oh, gidiyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/chicago.html