Academy Is..., The - Black Mamba

we’ve got one chance to break out
ayrılmamız için bir şansımız var
and we need it now
ve şimdi ona ihtiyacımız var
cause i’m sick and tired of waiting
çünkü beklemekten yoruldum ve yoruldum
sick of this fucking apartment
bu lanet apartmandan hasta


love me or leave me or rip me apart
beni sev ya da beni terk et ya da beni parçalara ayır
this is the voice that i was given and
bu benim verdiğim ses ve
if you don’t like it take a long walk
sevmiyorsan uzun bir yürüyüşe çık
off of the shortest pier you can find
en kısa iskeleden uzakta bulabilirsiniz


and i’ll be singing it out i’ll be singing…
ve şarkı söyleyeceğim şarkı söyleyeceğim …
oh, Mr. Magazine i never wrote one single thing for you
Bay Dergi, senin için hiçbir şey yazmamıştım
or your so-called music scene
ya da sözde müzik sahnesi
you don’t mean a thing to me
bana bir şey ifade etmiyorsun


pick it up, pick it up, it’s what you wanted.
Onu al, al, istediğin buydu.
pick it up, pick it up, and you need it too.
Onu al, kaldır onu, ve buna da ihtiyacın var.
pick it up, pick it up, it’s what you wanted.
Onu al, al, istediğin buydu.
pick it up, pick it up.
Onu al, kaldır onu.


when they review the debut
ilk kez gözden geçirdikleri zaman
what if the critics hate you
Eleştirmen senden nefret ederse
don’t worry cause they
endişelenmeyin çünkü onlar
might just catch somebody off their feet
sadece birilerini ayaklarından yakalayabilir
well they can love it or leave it or rip it apart
iyi sevebilirler ya da bırakabilirler ya da parçalayabilirler
we’re living while we’re singing
şarkı söylerken yaşıyoruz
so i guess that’s a step in the right direction
bu yüzden doğru yönde bir adım olduğunu düşünüyorum
clever composition in the honesty, honesty
dürüstlükte akıllı kompozisyon, dürüstlük


oh, Mr. Magazine
Oh, Bay Dergi
i never wrote one single thing for you
senin için hiç bir şey yazmamıştım
or your so-called music scene
ya da sözde müzik sahnesi
you both mean shit to me
İkiniz de benim için pislik demek


pick it up, pick it up, it’s what you wanted.
Onu al, al, istediğin buydu.
pick it up, pick it up, and you need it too.
Onu al, kaldır onu, ve buna da ihtiyacın var.
pick it up, pick it up, it’s what you wanted.
Onu al, al, istediğin buydu.
pick it up, pick it up.
Onu al, kaldır onu.


so save your breath and the money you spent
nefesinizi ve harcadığınız parayı koruyun
go work in retail and spare the suspense
perakende satışa çıkın ve askıya atın
just don’t take chances on anything at all
sadece hiç bir şeyde şansı kullanmayın
anything at all
hiçbir şey


so afraid of anything that may not come that easy
o kadar kolay gelmeyecek bir şeyden çok korkuyor
too afraid of anything that you may not have seen before
daha önce görmemiş olabileceğiniz hiçbir şeyden çok korkuyor
so afraid of anything that may not come that easy
o kadar kolay gelmeyecek bir şeyden çok korkuyor
too afraid of anything that may not…
Çok da korkmayan bir şeyden …


pick it up, pick it up, it’s what you wanted.
Onu al, al, istediğin buydu.
pick it up, pick it up, and you need it too.
Onu al, kaldır onu, ve buna da ihtiyacın var.
pick it up, pick it up, it’s what you wanted.
Onu al, al, istediğin buydu.
pick it up, pick it up.
Onu al, kaldır onu.


so save your breath and the money you spent
nefesinizi ve harcadığınız parayı koruyun
go work in retail and spare the suspense
perakende satışa çıkın ve askıya atın
just don’t take chances on anything at all
sadece hiç bir şeyde şansı kullanmayın
anything at all
hiçbir şey

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/blackmamba.html