Academy Is..., The - Beware! Cougar!

When I met you, you were on your back.
Seninle tanıştığımda, sırtındaydın.
We still spend most afternoons like that,
Çoğu öğleden sonraları hala böyle harcıyoruz.
but not for long.
ama uzun sürmez.
I find myself enjoying you,
Kendimi zevkli buluyorum.
but you play these reckless games
ama bu pervasız oyunları oynuyorsun
you’ll never lose
asla kaybetmezsin
as long as I’m around.
etrafında olduğum sürece.


Do you want to tie me up?
Beni bağlamak ister misin?
Do you want to tie me down?
Beni bağlamak istiyor musun?
Go ahead and do it now.
Devam et ve şimdi yap.


So far, so good, let it roll, let it ride, ride.
Şimdiye kadar, çok iyi, bırak gitsin, sürsün, sürsün.
So far, so good, let us fall, let us fight, fight.
Şimdiye kadar, çok güzel, düşelim, savaşalım, savaşalım.
It’s no fun on the sidelines.
Aralarında eğlenceli değil.


We both know I’m too young for you,
İkimiz de senin için çok genç olduğumu biliyoruz.
and when you fake a laugh behind the wheel,
ve çarkın arkasında gülüşünce,
I know where this road is heading to.
Bu yolun nereye gittiğini biliyorum.
With a sunken lie I lay in bed,
Batık bir yalanla yatakta yattım.
but I will live to be twenty-three.
ama yirmi üç yaşında yaşayacağım.
And you’ll see just how clever I can be…
Ve ne kadar zeki olabileceğimi göreceksiniz…


Do you want to tie me up?
Beni bağlamak ister misin?
Do you want to tie me down?
Beni bağlamak istiyor musun?
Go ahead and do it now.
Devam et ve şimdi yap.


So far, so good, let it roll, let it ride, ride.
Şimdiye kadar, çok iyi, bırak gitsin, sürsün, sürsün.
So far, so good, let us fall, let us fight, fight.
Şimdiye kadar, çok güzel, düşelim, savaşalım, savaşalım.
It’s no fun on the sidelines.
Aralarında eğlenceli değil.


Driving backwards, wasting time.
Geriye doğru sürüş, zaman israfı.
Young love is ruthless, so learn to fly.
Genç aşk acımasız, uçmayı öğren.
You taught me things I can’t forget.
Bana unutamayacağım şeyleri öğrettin.
Positions that I don’t regret.
Pişman olmadığım pozisyonlar.
I can’t walk away, and I can’t shake the taste.
Uzaklaşamıyorum ve tadı sallayamıyorum.


Do you want to tie me up?
Beni bağlamak ister misin?
Do you want to tie me down?
Beni bağlamak istiyor musun?
Go ahead and do it now.
Devam et ve şimdi yap.


So far, so good, let it roll, let it ride, ride.
Şimdiye kadar, çok iyi, bırak gitsin, sürsün, sürsün.
So far, so good, let us fall, let us fight, fight.
Şimdiye kadar, çok güzel, düşelim, savaşalım, savaşalım.
It’s no fun on the sidelines.
Aralarında eğlenceli değil.
It’s no fun on the sidelines.
Aralarında eğlenceli değil.
(no, no)
(hayır hayır)


Don’t write a word, cuz I won’t reply.
Bir kelime yazma, çünkü cevap vermeyeceğim.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/bewarecougar.html