Academy Is..., The - After The Last Midtown Show

It’s a drunken midnight on the streets,
Sokaklarda sarhoş bir gece yarısı.
brightly dusted with a neon light.
neon ışığıyla parlak bir şekilde toz haline getirildi.
We duck behind the corner store,
Köşe dükkanının arkasındayız.
smoke your smokes while I keep
ben sigara içerken sigara içiyorum
a watchful eye.
Dikkatli bir göz.
Right here, right now.
Tam yeri tam zamanı.
I hope before the night is through
Umarım gece geçmeden
one fumbled touch will finally hit the spot.
Bir arandı dokunuş sonunda nihayet noktaya vuracak.
You’ve got everything going for you,
Senin için her şeyin var.
so I’ll go for you with everything I got.
böylece elimdeki her şeyle senin için gideceğim.
Right here, the best days of our lives.
Tam burada, hayatımızın en güzel günleri.
Is this coincidence or a sign?
Bu tesadüf mü, yoksa işaret mi?


Is there anything I missed?
Kaçırdığım bir şey var mı?
Is there anything I missed?
Kaçırdığım bir şey var mı?
Tell me if I’m wrong,
Yanlış olup olmadığımı söyle
but why would we change a thing?
ama neden bir şeyi değiştirelim ki?


When the morning light fights through the cracks
Sabah ışığı çatlaklardan kavga ettiğinde
cascading across the bed, and you are mine.
Yatağın üzerinden geçiyorsun, sen benimsin.
When your parents start to wake for work,
Ebeveynlerin iş için uyanmaya başladığında,
between the sheets, I’ll keep a watchful eye.
çarşaflar arasında dikkatli bir göz tutacağım.
Right here, the best days of our lives.
Tam burada, hayatımızın en güzel günleri.
Is this coincidence or a sign?
Bu tesadüf mü, yoksa işaret mi?


When we met I was on my back.
Tanıştığımızda sırtımdaydım.
I swear we spent most afternoons
Yemin ederim çoğu öğleden sonra geçirdik
somewhere in the act.
hareketin bir yerinde.
We were part of something ours,
Bizim bir şeyimizin parçasıydık.
and ours alone.
ve tek başımıza.
Anywhere was home.
Her yer evde.
We’re almost here again.
Neredeyse tekrar buradayız.
We’re almost here again.
Neredeyse tekrar buradayız.
We’re almost here again.
Neredeyse tekrar buradayız.
Right here, right now.
Tam yeri tam zamanı.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/afterthelastmidtownshow.html