Academy Is..., The - Absolution

Case is closed, you’re back into focus.
Vaka kapalı, tekrar odaklanıyorsun.
The jury’s out, you’re closing in.
Jüri dışarıda, yaklaşıyorsun.
This battle of mind over matter’s spent.
Madde üzerinde bu zihnin harcanması.
This scar. This scar is not permanent.
Bu yara izi. Bu iz kalıcı değildir.
Choices of chances, or what sinks in water.
Şans seçimleri veya suda neyin battığı.
Your secret’s out, what you held within.
Sırrın dışarıda, ne yaptığın içinde.
You’ve found your plague, your cancer, stop.
Vebalarını, kanserinizi buldun, durdun.
I bet you’ve got something clever.
Bahse girerim zekice bir şey var.


This house is caving in. Your last words, caught trembling.
Bu ev içeri giriyor. Son sözlerin titriyordu.
Decisions, make decisions for your fate.
Kararlar, kaderiniz için kararlar verin.
Your choice is the chance that you have to take.
Seçiminiz, almanız gereken bir şans.
Burn, stop. Your time is up. You’ve found all of the answers
Yak, dur. Süren doldu. Bütün cevapları buldun
so take a breath and end this chapter,
bu yüzden bir nefes al ve bu bölümü bitir,
I’ll bring the fire if you bring the water.
Suyu getirirsen ateşi getireceğim.


(Face, face) Face to the grave, will the hero be saved?
(Yüz, yüz) Mezara yüzün, kahraman kurtarılacak mı?
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.
(Hey, hey) Hero be safe from the killer you made.
(Hey, hey) Kahraman, yaptığınız katilden güvende olsun.
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.


Case is closed, you’re back into focus.
Vaka kapalı, tekrar odaklanıyorsun.
The jury’s out, you’re closing in.
Jüri dışarıda, yaklaşıyorsun.
This battle of mind over matter’s spent. This scar. This scar…
Madde üzerinde bu zihnin harcanması. Bu yara izi. Bu yara …
Rising the Judge screams “The courtroom is in order!
Hakim çığlıkları yükseliyor “Mahkeme salonu sırayla!
You bring the victim and we choose the martyr!”
Sen kurbanı getir ve şehit seçelim! “
Taking the time to make it hurt, I can’t hear you scream.
Onu incitmek için zaman ayırmak, çığlıklarını duyamıyorum.


This house is caving in. Your last words, caught trembling.
Bu ev içeri giriyor. Son sözlerin titriyordu.
Decisions, make decisions for your fate.
Kararlar, kaderiniz için kararlar verin.
Your choice is the chance that you have to take.
Seçiminiz, almanız gereken bir şans.
Burn, stop. Your time is up. You’ve found all of the answers
Yak, dur. Süren doldu. Bütün cevapları buldun
so take a breath and end this chapter,
bu yüzden bir nefes al ve bu bölümü bitir,
I’ll bring the fire if you bring the water.
Suyu getirirsen ateşi getireceğim.


(Face, face) Face to the grave, will the hero be saved?
(Yüz, yüz) Mezara yüzün, kahraman kurtarılacak mı?
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.
(Hey, hey) Hero be safe from the killer you made.
(Hey, hey) Kahraman, yaptığınız katilden güvende olsun.
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.


From this point on, hear no evil, speak non-tongues
Bu noktadan, kötülük duyma, dil olmayanlar konuş
in the rhythms of past lovers, come together or not at all
geçmiş aşıkların ritimlerinde, bir araya gelsin ya da hiç
From this point on, hear no evil, speak non-tongues
Bu noktadan, kötülük duyma, dil olmayanlar konuş
in the riddles told by older ones
yaşlıların söylediği bilmecelerde


(Burn quick, sink slow.)
(Hızlı yanar, yavaş yavaş soğur.)
Burn quick, sink slow. Your heart grows colder than regret. (colder than regret)
Hızlı yan, yavaş yavaş soğum. Kalbiniz pişmanlıktan daha soğuk büyür. (pişmanlıktan daha soğuk)
Your burden stone. Your heart grows colder, still beat, weak and frozen.
Yük taşınız. Kalbin soğuyor, hala yiyor, zayıf ve donmuş.


(Face, face) Face to the grave, will the hero be saved?
(Yüz, yüz) Mezara yüzün, kahraman kurtarılacak mı?
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.
(Hey, hey) Hero be safe from the killer you made.
(Hey, hey) Kahraman, yaptığınız katilden güvende olsun.
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.


(Face, face) Face to the grave, will the hero be saved?
(Yüz, yüz) Mezara yüzün, kahraman kurtarılacak mı?
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.
(Hey, hey) Hero be safe (safe, safe) from the killer you made.
(Hey, hey) Kahraman, yaptığınız katilden güvende olsun (güvenli, güvenli).
Saved by the same hands, the same hands that frame life.
Aynı ellerle, hayatın çerçevesini veren eller aynı.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/absolution.html