Academy Is..., The - About A Girl

[Distant:] I’m not in love
[Uzak:] Aşık değilim


One song about a girl
Bir kız hakkında bir şarkı
I can’t breathe when I’m around her
Onun yanındayken nefes alamıyorum
I’ll wait here everyday
Hergün burada bekleyeceğim
In case she’ll scratch the surface
Yüzeyini çizerse
She’ll never notice
Asla fark etmeyecek


I’m not in love
aşık değilim
This is not my heart
Bu benim kalbim değil
I’m not gonna waste these words
Bu kelimeleri boşa harcamayacağım
About a girl
Bir kız hakkında
Whoa!
Oha!


Last night, I knew what to say
Dün gece ne söyleyeceğimi biliyordum.
But you weren’t there to hear it
Ama sen duymak için orada değildin.
These lines, so well rehearsed
Bu çizgiler, çok iyi prova edilmiş
Tongue tied and over-loaded
Dil bağlı ve aşırı yüklü
You’ll never notice
Asla fark etmeyeceksin


I’m not in love
aşık değilim
This is not my heart
Bu benim kalbim değil
I’m not gonna waste these words
Bu kelimeleri boşa harcamayacağım
About a girl
Bir kız hakkında
I’m not in love
aşık değilim
This is not your song
Bu senin şarkın değil.
I’m not gonna waste these words
Bu kelimeleri boşa harcamayacağım
About a girl
Bir kız hakkında


To be loved, to be loved
Sevilmek, sevilmek
What more could you ask for?
Daha ne isteyebilirsin?
To be loved, to be loved
Sevilmek, sevilmek
Everyone wants
Herkes ister
To be loved, to be loved
Sevilmek, sevilmek
What more could you ask for?
Daha ne isteyebilirsin?
To be loved, to be loved
Sevilmek, sevilmek
Everyone…
Herkes…


I’m not in love
aşık değilim
This is not my heart
Bu benim kalbim değil
I’m not gonna waste these words
Bu kelimeleri boşa harcamayacağım


I’m not in love
aşık değilim
This is not my heart
Bu benim kalbim değil
I’m not gonna waste these words
Bu kelimeleri boşa harcamayacağım
About a girl
Bir kız hakkında


I’m not in love
aşık değilim
(To be loved, to be loved, what more could you ask for?)
(Sevilmek, sevilmek, daha ne isteyebilirdin?)
This is not your song
Bu senin şarkın değil.
(To be loved, to be loved, everyone wants)
(Sevilmek, sevilmek, herkes ister)
I’m not gonna waste these words
Bu kelimeleri boşa harcamayacağım
(To be loved, to be loved)
(Sevilmek, sevilmek için)
About a girl.
Bir kız hakkında.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/aboutagirl.html