Academic, The - Television

Love is dangerous
Aşk tehlikelidir
Is it safe enough
Yeterince güvenli mi
When it’s pouring rain inside?
İçeriye yağmur yağdığında?
And blood is poisonous
Ve kan zehirlidir
And we’re drowning in drama
Ve biz dramada boğuluyoruz
But I won’t give up
Ama pes etmeyeceğim


Oh, his bed is cold
Oh, yatağı soğuk
It’s like you’re always stoned
Sanki hep taşlanmışsın gibi
When did it go?
Ne zaman gitti?
Where did it go?
O nereye gitti?
Birthday, wearing pink
Doğum günü, pembe giyiyor
When tears weren’t everything
Ne zaman gözyaşları her şey değildi
Did we get careless?
Dikkatsiz miydik?
Who killed the jealous?
Kıskançları kim öldürdü?
Who killed the jealous?
Kıskançları kim öldürdü?


Home is silent
Ev sessiz
And coffee’s gone quiet
Ve kahve sessizleşti
What’s happening to us?
Bize ne oluyor?
Empty ashtrays, the static on the TV
Boş küllükler, TV’de statik
The noise makes me miss you
Bu ses beni özlüyor
But I won’t give up
Ama pes etmeyeceğim


Oh, his bed is cold
Oh, yatağı soğuk
It’s like you’re always stoned
Sanki hep taşlanmışsın gibi
When did it go?
Ne zaman gitti?
Where did it go?
O nereye gitti?
Birthday, wearing pink
Doğum günü, pembe giyiyor
When tears weren’t everything
Ne zaman gözyaşları her şey değildi
Do we get careless?
Dikkatsiz olur muyuz?
Who killed the jealous?
Kıskançları kim öldürdü?


Where did it go?
O nereye gitti?
Oh, where did it go?
Ah, nereye gitti?


Oh, his bed is cold
Oh, yatağı soğuk
It’s like you’re always stoned
Sanki hep taşlanmışsın gibi
When did it go?
Ne zaman gitti?
Where did it go?
O nereye gitti?
Birthday, wearing pink
Doğum günü, pembe giyiyor
When tears weren’t everything
Ne zaman gözyaşları her şey değildi
Do we get careless?
Dikkatsiz olur muyuz?
Who killed the jealous?
Kıskançları kim öldürdü?
Who killed the jealous?
Kıskançları kim öldürdü?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academic/television.html