Academic, The - Northern Boy

If she calls, I will tell her
Eğer ararsa ona söylerim
If she calls tonight
Bu gece ararsa
And if she calls, I will be there
Ve eğer ararsa orada olacağım
I’ll be there just like a light
Orada bir ışık gibi olacağım


Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And this ain’t a game of love
Ve bu bir aşk oyunu değil
And don’t be afraid to love
Ve sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev
I don’t get the way you feel
Hissettiğin yolu anlamıyorum
And this ain’t a movie reel
Ve bu bir film makarası değil
Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev


I’m making my way to my brother’s house
Kardeşimin evine gidiyorum
He’s calling her phone
Ona telefonunu arıyor
While she’s holding her blouse
Onun bluzunu tutarken
She snuck out the back
O arkadan kaçmış
With some Northern Boy
Bazı kuzey çocuğu ile
And now she’s sleeping in a forest
Ve şimdi bir ormanda uyuyor
Tryna find some joy
Biraz sevinç bulmaya çalış.


Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And this ain’t a game of love
Ve bu bir aşk oyunu değil
Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev
I don’t get the way you feel
Hissettiğin yolu anlamıyorum
This ain’t a movie reel
Bu bir film makarası değil
Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev


Can’t you hear me scream out?
Beni çığlıktan duyamıyorum?
For broken hearts on the run
Koşuda kırık kalpler için
Can’t you hear me scream out?
Beni çığlıktan duyamıyorum?
For broken hearts on the run
Koşuda kırık kalpler için


We’ll take a trip to California
Kaliforniya’ya bir gezi yapacağız
And we’ll forget what we’ve lost
Ve kaybettiklerimizi unutacağız
We’ll take a trip down to the coastline
Kıyı şeridinde bir gezi yapacağız
Where lost angels are cursed
Kaybedilen melekler lanetlendiğinde
And there’s a brunette drinking coffee
Ve esmer bir kahve içiyor
The coffee’s cold like my heart
Kahve benim kalbim gibi soğuk
And there’s a birthmark on her shoulders
Ve omuzlarında bir doğum lekesi var.
A birthmark I’ve seen from the start
Başından beri gördüğüm bir doğum lekesi


Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And this ain’t a game of love
Ve bu bir aşk oyunu değil
Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev
I don’t get the way you feel
Hissettiğin yolu anlamıyorum
And this ain’t a movie reel
Ve bu bir film makarası değil
Don’t be afraid to love
Sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev


Oh, don’t be afraid to love
Oh, sevmekten korkma
And love again
Ve tekrar sev

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academic/northernboy.html