Acacia Strain, The - Why Is A Raven Like A Writing Desk

Combining the creative efforts that focused on the assassination attempts made upon all presidents
Tüm cumhurbaşkanlarına yapılan suikast girişimlerine odaklanan yaratıcı çabaları birleştirmek
with the main ideals of capitalism and fears of environmental degeneration.
kapitalizmin ana idealleri ve çevresel dejenerasyon korkuları ile.
The ozone depletion is a lie.
Ozon tükenmesi bir yalandır.
A farce concocted by geniuses to cover up the tracks of wheels long set in motion.
Uzun süre hareket halinde duran tekerleklerin izlerini örtmek için dahiler tarafından düzenlenen bir farce.


We are the seekers of sight.
Bizler görmenin arayıcısıyız.
The sightseers seeing what no others have seen.
Görüşte olanlar başkalarının görmediklerini görüyor.
We are the seekers of sight.
Bizler görmenin arayıcısıyız.
The sightseers.
Gözlemciler.


Stop all production
Tüm üretimi durdur


Dumb down and unlearn.
Aşağılık ve unlearn.
Why lie, why deceive?
Neden yalan söylüyorsun, neden aldatıyorsun?
Corruption is easier when the corrupted are corrupt
Bozukluklar bozulduğunda yolsuzluk daha kolay


To relearn is death, but the dead have been walking the earth for years.
Yeniden öğrenmek ölümdür, ama ölüler yıllarca dünyayı dolaşıyor.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/whyisaravenlikeawritingdesk.html