Acacia Strain, The - Whale Shark

There are no heroes among us
Aramızda kahraman yok
I will live in the shade of the colossus
Colossus’un gölgesinde yaşayacağım
As old as time
Zaman kadar eski
Scratching the sky
Gökyüzü tırmalamak
I cant fall asleep
Uyuyamıyorum
Suffer eternally
Ebediyen acı
The world outside is dead to me
Dış dünya benim için öldü
Sometimes dead is better
Bazen ölüler daha iyidir
Disrespect
Saygısızlık
Ignorance
cehalet
Disconnect
kesmek
Face neglect
Yüz ihmal
Speaking is silver,
Konuşmak gümüştür
Silence is gold.
Sükut altındır.
I hope I die before I get old
Umarım yaşlanmadan ölürüm
Made it ma, top of the world
Dünyanın en iyisi
I don’t want to live on this planet anymore
Artık bu gezegende yaşamak istemiyorum
I told myself I would never surrender
Kendime asla teslim olmayacağımı söyledim
Ships have sailed, ties are severed
Gemiler yelken açtı, bağlar koptu
I’d say I care but I don’t really mean it
Umursuyorum ama gerçekten demek istemiyorum
Fuck this shit
Kahretsin bu boku
I quit
bıraktım
I’m just a guy, and I don’t fucking care but I don’t really mean it
Ben sadece bir erkeğim ve umrumda değil ama gerçekten demek istemiyorum
Fuck this shit
Kahretsin bu boku
I quit
bıraktım
I’m just a guy, and I don’t fucking care if you live or die
Ben sadece bir erkeğim ve yaşarsan ya da ölürsen umrumda değil
Your memory does not mean shit to me
Hafızan benim için bir şey ifade etmiyor
Deal with the god damn truth in reality
Gerçekte tanrının lanet gerçeğiyle uğraşma

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/whaleshark.html