Acacia Strain, The - Victims Of The Cave

Victims of the cave.
Mağaranın kurbanları.
We are drawn to the light.
Işığa çekiliyoruz.
We will never be saved.
Asla kurtarılmayacağız.


The sun without the eye.
Gözsüz güneş.
Existence is atoms and the void.
Varlık atomlar ve boşluktur.


Head in the sand.
Kuma gir.
We bury our problems with our head in our hand.
Sorunlarımızı başımızdaki elimizle gömüyoruz.


The world is covered with demons.
Dünya şeytanlarla kaplıdır.
And the eye sees everything.
Ve göz her şeyi görür.


There is no end.
Sonu yok.
There is only pretend.
Sadece bir şey var.


You are decay.
Sen çürüyorsun.
I let you in.
Seni içeri aldım.
You rotted away.
Çürüydün.


There is no end.
Sonu yok.
There is only pretend.
Sadece bir şey var.


You are decay.
Sen çürüyorsun.
I let you in.
Seni içeri aldım.
You rotted away.
Çürüydün.


This is your nuclear warfare.
Bu senin nükleer savaşın.
This is your scared to death.
Bu senin ölümüne korktuğun.
This is your grief of the world resting heavy on your weakling chest.
Bu, zayıf göğsünüzde ağır olan dünyanın kederidir.


This is your plague and famine.
Bu senin salgın ve kıtlığın.
This is your death disease.
Bu senin ölüm hastalığın.
This is the pain of the world, dying on her fucking knees.
Bu dünyanın acısı, dizlerinin üzerinde ölüyor.


I am your pain and heartache.
Ben senin acın ve gönlün benim.
I am your up at night.
Ben senin gecelisin.
I am everything you hate about your fucking life.
Lanet olası hayatın boyunca nefret ettiğin her şeyim.


I am your nervous breakdown.
Ben senin sinir krizi.
I am crushed hopes and dreams.
Ben ezilmiş umutlar ve hayallerim var.
I am the life inside you dying on its fucking knees.
İçindeki senin kahrolası dizlerinin üstünde ölüyorum.


I can not live.
Yaşayamam.
I refuse to die.
Ben ölmeyi reddediyorum.


I exist.
Ben varım.
I survive.
Hayatta kalırım.


As the leaves may fall and the dust may rise.
Yapraklar düşebilir ve tozlar yükselebilir.
So then someday soon even death may die.
Öyleyse bir gün sonra ölüm bile ölebilir.


Death may die.
Ölüm ölebilir.


Eyeh.
Eyeh.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/victimsofthecave.html