Acacia Strain, The - The Demolishor

Destroy.
Yok edin.
Her body was destroyed.
Vücudu tahrip edildi.
If you thought you were going to walk away from this without a scratch you were wrong.
Bir çizik olmadan bundan uzaklaşacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsun.
You’re going to taste my DNA whether you like it or not.
İster beğenip beğenmediğinizde DNA’mın tadına bakacaksınız.
Beg for your life or don’t open your mouth.
Hayatın için yalvarıyorum yoksa ağzını açmayın.
Your mother warned you about guys like me.
Annen, benim gibi adamlar konusunda seni uyardı.
Scream my name so the neighbors can hear.
Komşular duyabilmek için ismimi çığlık at.
You can consider this evidence.
Bu kanıtı düşünebilirsiniz.
Consider this evidence.
Bu kanıtı düşünün.
A fucking nightmare – this is a fucking nightmare and no amount of your screaming will ever wake you up.
Lanet bir kabus – bu lanet bir kabus ve çığlıklarınızın hiçbir miktarı sizi uyandırmayacak.
There was a bloodbath in this very room; a work of art that will be whispered about.
Bu odada bir kan banyosu vardı; fısıldayacak bir sanat eseri.
I changed her from her neighbor’s wet dream into his nightmare.
Onu komşusunun ıslak rüyasından alıp kabusuna dönüştürdüm.
She died a filthy whore and the look on her face was fear.
O pis bir fahişe öldü ve yüzüne bakış korkuydu.
Destroy.
Yok edin.
Her body was destroyed.
Vücudu tahrip edildi.
Just like your eyes being blown out from the inside.
Tıpkı gözlerinizin içeriden dışarı üflenmesi gibi.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/thedemolishor.html