Acacia Strain, The - The Chambered Nautilus

It is never fucking over.
Asla bitmez.
I don’t need to explain myself to anyone.
Kendimi kimseye açıklamaya ihtiyacım yok.
Let the icecaps melt.
Buzlukların erimesine izin verin.
May none survive.
Hiçbiri hayatta kalamaz.
No chance of hell.
Cehennem şansı yok.
The seas will rise.
Denizler yükselecek.


This is a house, it is not a home.
Bu bir ev, bu bir ev değil.
I always knew I would die alone.
Her zaman tek başıma öleceğimi biliyordum.
Put up without a fight.
Dövüşten vazgeç.
And when I drive, I drive at night.
Ve sürdüğümde, geceleri sürüyorum.
Miles to go, it only gets darker.
Mil gitmek için sadece daha koyu olur.
I count the dotted lines, not the mile markers.
Noktalı çizgileri sayıyorum, mil işaretlerini değil.


A man without a nation.
Milletsiz bir adam.
A king with no crown.
Taçsız bir kral.
Where there’s no place left to go but up,
Gitmek için hiç bir yer kalmadıysa,
I will only bring you down.
Sadece seni indireceğim.


We were a mistake.
Biz bir hataydık.
We have miles to go before I wake.
Uyandırmadan önce gitmem gereken kilometreler var.
The left hand of god holds the hammer and the snake.
Tanrı’nın sol eli çekiç ve yılan tutar.
We have miles to go before we wake.
Uyanmadan önce gitmemiz gereken mil var.
You all speak like desperate men, all living in the lion’s den.
Hepiniz çaresiz erkeklerden bahsediyorsunuz, hepsi aslanın dibinde yaşıyor.
This is the end of the line, and everything’s fine.
Bu hattın sonu ve her şey yolunda.
Everything’s fine.
Herşey yolunda.


Let the icecaps melt.
Buzlukların erimesine izin verin.
May none survive.
Hiçbiri hayatta kalamaz.
No chance of hell.
Cehennem şansı yok.
The seas will rise.
Denizler yükselecek.


This is a house, it is not a home.
Bu bir ev, bu bir ev değil.
I always knew I would die alone.
Her zaman tek başıma öleceğimi biliyordum.
Frozen minds, we stare ahead.
Donmuş akıllar, ileriye baktık.
Everyone I ever loved is dead.
Sevdiğim herkes öldü.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/thechamberednautilus.html