Acacia Strain, The - The Beast

We all come from broken homes, broken hearts and broken bones
Hepimiz kırılmış evlerden, kırık kalplerden ve kırık kemiklerden geliyoruz
We will live and die alone, we will live and die alone
Yalnız yaşayacağız ve öleceğiz, yaşayacağız ve yalnız öleceğiz.
Welcome to the end, tonight we will descend
Sonuna kadar, bu akşam ineceğiz
We might not be enemies, but we cannot be friends
Düşman olmayabiliriz ama arkadaş olamayız
I want to go on record and say that I want to live to see the day
Kayıtlara devam etmek ve günü görmek için yaşamak istediğimi söylemek istiyorum
Where the world screams gasping for air, unanswered cries because nobody cares
Dünyanın hava için çığlık attığı yerlerde, cevapsız çığlıklar yok çünkü kimse umursamıyor
I want to breathe my final breath knowing you died a painful death
Son nefesimi solumak istiyorum, acı veren bir ölümden öldüğünüzü bilerek
The fucking world is an ugly place, but I will die with a smile on my face
Kahrolası dünya çirkin bir yer ama yüzümde bir gülümseme ile öleceğim.
My life is a shooting range, people never change
Hayatım bir atış poligonudur, insanlar asla değişmez
My life is a shooting range, people never change
Hayatım bir atış poligonudur, insanlar asla değişmez
We all come from broken homes, broken hearts and broken bones
Hepimiz kırılmış evlerden, kırık kalplerden ve kırık kemiklerden geliyoruz
We will live and die alone, we will live and die alone
Yalnız yaşayacağız ve öleceğiz, yaşayacağız ve yalnız öleceğiz.
Welcome to the end, tonight we will descend
Sonuna kadar, bu akşam ineceğiz
We might not be enemies, but we cannot be friends
Düşman olmayabiliriz ama arkadaş olamayız
My life is a shooting range, people never change
Hayatım bir atış poligonudur, insanlar asla değişmez
My life is a shooting range, people never change
Hayatım bir atış poligonudur, insanlar asla değişmez
My life is a shooting range, people never change
Hayatım bir atış poligonudur, insanlar asla değişmez
My life is a shooting range, people never change
Hayatım bir atış poligonudur, insanlar asla değişmez

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/thebeast.html