Acacia Strain, The - Terminated

I propose a toast to the 21st century, I can’t close my eyes at night
Ben 21. yüzyıla bir tost önerdim, geceleri gözlerimi kapatamıyorum
I propose a toast to the 21st century, I can’t close my eyes at night
Ben 21. yüzyıla bir tost önerdim, geceleri gözlerimi kapatamıyorum
Awareness is inevitable, destruction is not preventable
Farkındalık kaçınılmazdır, yıkım önlenebilir değildir
Awareness is inevitable, destruction is not preventable
Farkındalık kaçınılmazdır, yıkım önlenebilir değildir
Bastardization of human life, modernization of efficient life
İnsan yaşamının piçleştirilmesi, verimli yaşamın modernleştirilmesi
Cutting the corners, cut the cord
Köşeleri kesmek, kabloyu kesmek
There are no mourners, they cannot mourn
Yas tutan kimse yok, yas tutamazlar
Bloodthirsty, unfeeling, outgunned, outmanned
Kana susamış, huzursuz, dışlanmış, insansız
Situation has far exceeded critical
Durum çok kritik aşıldı
Out fate was sealed when they flipped the fucking switch
Kader anahtarı çevrildikten sonra kader mühürlendi
We are all beyond the point of no return
Geri dönüşü olmayan noktaların ötesinde
The foreground and background have merged
Ön plan ve arka plan birleştirildi
We are all beyond the point of no return
Geri dönüşü olmayan noktaların ötesinde
The foreground and background have merged
Ön plan ve arka plan birleştirildi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/terminated.html