Acacia Strain, The - Sloth Loves Chunk

It’s more a lifetime you left.
Daha çok hayat sürdün.
A lifetime of lifelines shouting from rooftops with no one to hear but us.
Kimsenin duyamayacağı kimsenin olmadığı çatılardan bağıran bir ömür boyu yaşam çizgileri.
I’m not going to lie, I never did, I never will; but I loved that life.
Ben yalan söylemeyeceğim, hiç yapmadım, asla yapmayacağım; ama o hayatı sevdim.
I lived that life, so does that mean I’m dead?
Bu hayatı yaşadım, yani öldüğüm anlamına mı geliyor?


Time has passed since our last goodbyes
Son hoşumuzdan beri zaman geçti
And the taste of that letter still stands on my lips.
Ve o mektubun tadı hala dudaklarımda duruyor.
Honey mixed with vinegar.
Bal sirke ile karıştırılır.
And life is very long.
Ve hayat çok uzundur.


You know I would set this world on fire just to see the look on your face
Biliyorsun, yüzünüzdeki görünümü görmek için bu dünyayı ateşe vereceğim.
Because silence is sweet, but not as sweet as revenge
Çünkü sessizlik tatlıdır, ama intikam kadar tatlı değildir
I would set this world on fire just to see your face
Yüzünü görmek için bu dünyayı ateşe veririm.
But not as sweet as revenge.
Ama intikam kadar tatlı değil.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/slothloveschunk.html