Acacia Strain, The - Skynet

If you think like a whore then you’re a fucking whore.
Eğer fahişe gibi düşünürsen o zaman lanet bir fahişesin.
Plagiarism is the highest form of flattery.
İntihal en yüksek düzlüktür.
Why would you ever want to be like me?
Neden hiç benim gibi olmak isterdin?
We are all someone else’s terrible idea.
Hepimiz başka birinin korkunç fikriyiz.
If you catch the evil twin then why would you keep it alive?
Şeytan ikizini yakalarsan neden hayatta kalsın?
If you feel the fucking daggers then why not just step aside?
Eğer lanet hançerleri hissediyorsan neden bir kenara çekilmiyorsun?
You are all bastard children and you’ve taken it all the wrong way.
Hepiniz piç çocuklarsınız ve hepsini yanlış yoldan aldınız.
Keep fooling yourself with you unappreciation.
Eşsizliğinizle kendinizi kandırmaya devam edin.
Look into my eyes and know that I can see right through you.
Gözlerime bak ve senin içinden görebileceğimi biliyorum.
I’ll erase you from the thoughts and tongues of everyone you know.
Sizi tanıdığınız herkesin düşüncelerinden ve dillerinden silerim.
Even if you apologized to me right now it would mean nothing.
Bana şu an özür dilemiş olsanız bile, hiçbir şey ifade etmeyecektir.
Cry to me and beg for mercy all you want, you’re fucking dead.
Bana ağla ve istediğin kadar merhamet için yalvar, ölüsün.
I don’t care when or why you cry.
Ne zaman ya da neden ağladığın umrumda değil.
I just want to be there when you die.
Sadece öldüğün zaman orada olmak istiyorum.
I’ll be collecting soon.
Yakında toplayacağım.
I’ll be coming for my payment soon.
Yakında ödeme için geleceğim.
You’re nothing but a fucking pig.
Sen lanet bir domuzdan başka bir şey değilsin.
And you owe me your life.
Ve bana hayatını borçlusun.
Vanflip times a thousand.
Vanflip binlerce zaman.
Don’t believe the hype.
Hype’a inanma.
No care ever.
Hiç umrumda değil.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/skynet.html