Acacia Strain, The - Send Help

Cities will burn as you fall to your knees
Kentler dizlerinin üzerine düşerken yanacak
I will inhale the dust of my enemies
Düşmanlarımın tozunu soluyacağım
Watch from my throne as I sit up high
Yüksekte otururken tahtımdan izle
They scream as they burn
Yanarken çığlık atıyorlar.
I laugh as they die
Onlar öldükçe gülüyorum
I am the hunger of the void
Ben boşluğun açlığıyım
Swallowed by nothingness
Hiçbir şey tarafından yutuldu
Prepare to be destroyed
Yıkılmaya hazırlanın
I hate the man who I have become
Olduğum adamdan nefret ediyorum
I keep the world under my thumb
Dünyamı baş parmağımın altında tutuyorum
Constantly crushing the ones I say I love
Sürekli sevdiğimi söylediğimleri eziyorum
I cant stop killing
Öldürmeyi bırakamam
Hair clogged the drain as the house began to flood
Ev sel basmaya başladığında saçlar tıkanmış
Three days passed before they noticed the blood
Kanı fark etmeden önce üç gün geçti
Goodbye
Güle güle
No one cried
Kimse ağlamadı
No one to love
Sevecek kimse yok
Covered in blood
Kanla kaplı
I will be the judge
Yargıç olacağım
No mourners
Yas tutan yok
No family
Aile yok
Dead to the world and dead to me
Dünyaya öldü ve öldü
Frozen breath
Donmuş nefes
Bleeding to death
Kanamaya ölüm
Slowly shiver as I separate skin from bone
Cildi kemikten ayırırken yavaşça titriyorum
You deserve to be miserable
Sen mutsuz olmayı hak ediyorsun
I’ll pull the voice from your fucking throat
Sesini boğazından çekeceğim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/sendhelp.html