Acacia Strain, The - Passing The Pencil Test

She woke up this morning with a bad hangover.
Bu sabah kötü bir akşamdan uyandı.
Tonight she will be going to bed without her insides.
Bu gece onun iç olmadan yatağa gidecek.
Never cross me.
Asla beni geçme.
This just in; this is the scene of a crime.
Bu sadece içinde; Bu bir suçun sahnesidir.
Murder victims rarely play their own defense.
Cinayet kurbanları nadiren kendi savunmasını yapıyorlar.
So you have no chance at winning that.
Yani bunu kazanma şansın yok.
If I can’t hear you scream, then no one can.
Eğer bağırdığını duyamazsam kimse yapamaz.
Because I’m right here and my hearing is perfect.
Çünkü buradayım ve işitme mükemmel.
I’ll say hello to your family in court.
Ailene mahkemede merhaba diyorum.
And nothing can stop me.
Ve hiçbir şey beni durduramaz.
And no on can save you.
Ve hayır, seni kurtarabilir.
I’ll turn your world upside down.
Dünyanızı altüst edeceğim.
There is a reason for my actions.
Benim eylemlerimin bir sebebi var.
There is a reason I raise my voice.
Sesimi yükseltmem için bir sebep var.
This isn’t going to be long term.
Bu uzun vadede olmayacak.
I’ll fuck you, kill you, and leave you.
Seni becereceğim, seni öldüreceğim ve seni bırakacağım.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/passingthepenciltest.html