Acacia Strain, The - Our Lady Of Perpetual Sorrow

Your god has fallen from grace.
Tanrınız lütuftan düştü.
I wish he was real so I can spit in his face.
Keşke gerçek olsaydı, yüzüne tükürürüm.
Dead three days and refuses to rise.
Ölü üç gün ve yükselmeyi reddediyor.
A failure in his father’s eyes.
Babasının gözünde bir başarısızlık.


God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.
God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.
God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.
God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.


Humanity’s downfall is a trust in a God that isn’t there.
İnsanlığın çöküşü, orada olmayan bir Tanrı’ya olan güvendir.
We are disease of this earth.
Biz bu dünyanın hastalığıyız.


Scatter the ashes and shatter the bone as I reclaim my rightful place upon
Külleri dağıtın ve doğru yerimi geri kazandığımda kemiği paramparça edin
His thrown.
Atıldı.


God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.
God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.
God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.
God’s eyes lie in the Devil’s hands.
Tanrı’nın gözleri Şeytan’ın ellerinde yatıyor.


I don’t have faith in Him but I believe in your failures.
Ona inancım yok ama senin başarısızlıklarına inanıyorum.
Your king on high is lower than low.
Kralın yüksekte düşüktür.


Your king on high is lower than low.
Kralın yüksekte düşüktür.
Your king on high is lower than low.
Kralın yüksekte düşüktür.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/ourladyofperpetualsorrow.html