Acacia Strain, The - Noah Will Be Your Grave

There is no such thing as fire and brimstone.
Ateş ve burç taşı diye bir şey yoktur.
When the rains come, so will the floods and Noah will be your grave.
Yağmurlar geldiğinde, taşkınlar ve Nuh senin mezarın olacak.
Help promote the de-evolution of the human race.
İnsan ırkının gelişimini teşvik etmesine yardımcı olun.
Continue the search because we are not ownable, we are not programmable, we cannot be controlled.
Aramaya devam edin, çünkü sahip olmadığımızız, programlanabilir değiliz, kontrol edilemeyiz.
Search manufacture or remanufacture.
Arama imalatı veya yeniden üretim.
I’ve lost my train of thought again, can’t remember yesterday from the back of my hand.
Tekrar düşüncemi kaybettim, dün elimin arkasından hatırlayamıyorum.
But I can see your future and it does not contain me.
Ama geleceğini görebiliyorum ve beni içermiyor.
When the world ends, we will all relive our childhoods, and our rebirth will begin.
Dünya bittiğinde, hepimiz çocukluğumuzu yeniden yaşayacağız ve yeniden doğuşumuz başlayacak.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/noahwillbeyourgrave.html