Acacia Strain, The - Nightman

Look at the world through my eyes, I won’t be happy until everything dies
Dünyaya gözlerimle bak, her şey ölünceye kadar mutlu olmayacağım
I wish you could see this life from the inside, but you’d go fucking blind
Keşke bu hayatı içeriden görebilseydin, ama kör olursun
You’ve got it good looking in from the outside, you’d lose your fucking mind
Dışardan bakmak güzeldir, lanet olası aklını kaybedeceksin.
Look at the world through my eyes, I won’t be happy until everything dies
Dünyaya gözlerimle bak, her şey ölünceye kadar mutlu olmayacağım
I won’t be happy until everything dies
Her şey ölünceye kadar mutlu olmayacağım
There is nothing in this world that comes without a price
Bu dünyada fiyatsız bir şey yoktur.
Everything you think you know is a fucking lie
Bildiğini sandığın her şey yalandı.
It’s easy when your father hands you your life
Baban sana hayatını verdiğinde kolay
My father gave me life, then he fucking died
Babam bana hayat verdi, sonra o öldü
Look at the world through my eyes, I won’t be happy until everything dies
Dünyaya gözlerimle bak, her şey ölünceye kadar mutlu olmayacağım
Close your eyes and think of better times, the reality is you’re all gonna die
Gözlerini kapat ve daha iyi zamanlar düşün, gerçek şu ki öleceksin
This is how the world ends
Dünya böyle bitiyor
Not with a bang but with a whimper
Bir patlama ile değil ama bir hırsız ile
Not with a bang but with a whimper
Bir patlama ile değil ama bir hırsız ile
As we stand in silence and face the apocalypse
Sessizlik içinde durup kıyamet karşısında
Not with a bang but with a whimper
Bir patlama ile değil ama bir hırsız ile
With a whimper
Bir hırsız ile
I wish you could see this life from the inside, but you’d go fucking blind
Keşke bu hayatı içeriden görebilseydin, ama kör olursun
You’ve got it good looking in from the outside, you’d lose your fucking mind
Dışardan bakmak güzeldir, lanet olası aklını kaybedeceksin.
You’d lose your fucking mind
Senin aklını kaybedeceksin

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/nightman.html