Acacia Strain, The - Nailgun

I poisoned the rat
Sıçanı zehirledim
Left her dying on her back
Sırtında ölmesini bıraktı
She had no plague or sickness left to give
Vermek için veba ya da hastalığı yoktu.
I had no reason to let her live
Onun yaşamasına izin vermem için hiçbir sebep yoktu.
Open wounds have no stories to tell
Açık yaraların anlatacak hikayesi yok
Walking corpses
Yürüyüş cesetleri
Living dead shell
Yaşayan ölü kabuk
I gutted the pig
Domuza bağırdım
No funeral plans, no graves to dig
Cenaze planı yok, kazmak için mezar yok
A plague of snakes
Yılanların bir veba
No pity for your fucking mistakes
Lanet hataların için üzülme
Dead eyes
Ölü gözler
Buried bodies used for fertilizer
Gübre için kullanılan gömülü cisimler
Always a liar,
Her zaman bir yalancı,
I fucking despised her.
Onu hor gördüm.
Mind of a snake,
Bir yılanın zihni,
Mouth of a pig.
Bir domuzun ağzı.
Slither in your swill swallowing shit
Sürtüğünüzde kaymak
I’ve never seen vermin with such smooth skin
Böylesine akıcı bir ten ile haşaratı hiç görmedim
Put lipstick on a pig and it’s still a fucking pig
Bir domuzun üzerine ruj koy ve hala lanet bir domuz.
I noticed you wanted to run
Kaçmak istediğini farkettim.
That’s when you noticed the gun
O zaman silahı fark ettin.
I guarantee that won’t make you any safer
Seni daha güvenli yapmamayı garanti ederim.
Sayonara – see you later
Sayonara – görüşürüz
On the clearest of days
En açık günlerde
Not a cloud in the sky
Gökyüzünde bulut değil
I cut off her beautiful face with a broken kitchen knife
Kırık bir mutfak bıçağıyla güzel yüzünü kestim.
No blood,
Kan yok,
No tears,
Hiç gözyaşı,
No stress.
Stres yok.
All smiles
Tüm gülümsüyor
You didn’t survive
Hayatta kalmadın
She didn’t survive
Hayatta kalmadı
Her hair smelled like burning leaves
Saçları yanan yapraklar gibi kokuyordu.
Execution
infaz
On your fucking knees
Lanet dizlerin üstünde
So blind
Çok kör
Losing my mind
Aklımı kaybediyorum
So weak
Çok zayıf
No sympathy
Sempatik değil

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/nailgun.html