Acacia Strain, The - Model Citizen

Broken fingers, broken legs
Kırık parmaklar, kırık bacaklar
Attention for all those who beg
Dilen herkes için dikkat
All alone with bones exposed
Tüm kemikleri açıkta yalnız
I’m the only one who knows
Ben bilen tek kişi benim
Fingernails tearing under the flesh
Eti altında yırtılma tırnakları
Traces of me wherever she went
Gittiği her yerde izlerim var.


The frost freezes frozen and erodes
Don donar ve donar
Force fed glass as I step on your throat
Boğazınıza bastığımda beslenen camı zorla
Drown your sorrows
Acılarını boğul
No promise of tomorrow
Yarın için söz yok


Final farewell
Son veda
Cry to yourself
Kendine ağla
Fight to survive
Hayatta kalmak için mücadele
Frozen in time
Zamanda donmuş
I’ve seen you at your best
Seni en iyi anda gördüm
Done to death
Ölüme bitti


The frost freezes frozen and erodes
Don donar ve donar
Force fed glass as I step on your throat
Boğazınıza bastığımda beslenen camı zorla
Drown your sorrows
Acılarını boğul
No promise of tomorrow
Yarın için söz yok


I buried them under my porch
Onları benim verandamın altında gömdüm
The called off the dogs, they called off the search
Köpekleri çağırdı, aramayı durdurdular.
May your sons and daughters rest in peace
Oğulların ve kızların huzur içinde yatsın
Identified by their teeth
Dişleriyle tanımlanır


Whistling past the graveyard
Mezarlık geçmiş ıslık
Dying’s the easy part
Ölüm kolay kısım


The frost freezes frozen and erodes
Don donar ve donar
Force fed glass as I step on your throat
Boğazınıza bastığımda beslenen camı zorla
Drown your sorrows
Acılarını boğul
No promise of tomorrow
Yarın için söz yok

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/modelcitizen.html