Acacia Strain, The - Holy Walls Of The Vatican

I am a nonbeliever
Ben inanamıyorum
I would shit on Virgin Mary if she ever let me see her
Eğer onu görmeme izin verirse, Meryem Ana’ya zarar veririm
I am a nonbeliever
Ben inanamıyorum
Weakness is asking forgiveness from your father
Zayıflık babandan af diliyor
Pray for rapture because you lack a spine
Tecavüz için dua et çünkü omurga yoksun
A friend of the devil is a friend of mine
Şeytanın bir arkadaşı benim bir arkadaşım.
This building is condemned
Bu bina mahkum edildi
I have nothing but contempt
Benim bir şeyim yok ama hor görüyorum
You have 20 days to vacate the premises it ought to be a crime
Suç olması gereken yerleri boşaltmak için 20 gününüz var
It’s your god or your goddamn mind
Bu senin tanrın ya da lanet olası aklın
Tear it down or I’ll burn it to the ground
Yırt ya da yere yakacağım
I tried playing god, but I ceased to exist
Tanrı’yı ​​oynamayı denedim ama var olmayı bıraktım
I have no soul
Ruhum yok
I am soulless read no bibles
Ruhsuz değilim
Worship no false idols
Sahte putlara tapınma
Unborn jesus, abort the holy fetus
Doğmamış isa, kutsal cenini iptal et
On your knees
Dizlerinin üzerinde
Worship the beast
Canavara İbadet
The goat will be greeted with the swarming of bees
Keçi, arıların kaynaşmasıyla karşılanacak
I am the fear
Ben korkuyum
I am the light
Ben aydınım
I am the nothing
Ben hiçbir şeyim
Body of Christ
İsa’nın bedeni
Hear them pray
Onları dua et
Hallelujah, you wont be saved
Hallelujah, kurtarılmayacaksın
Throwing rocks through the windows of your shrine
Tapınağınızın pencerelerinden kayalar atmak
I will bathe in the blood of Christ
İsa’nın kanında yıkanacağım
You would sacrifice your first born to avoid a pit of fire
Bir ateş çukurundan kaçınmak için ilk doğanını feda edeceksin.
You call me a heretic, I call you a liar
Bana heretik diyorsun, sana yalancı derim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/holywallsofthevatican.html