Acacia Strain, The - Go To Sleep

There is no light.
Işık yok.
There is only the dark.
Sadece karanlık var.


There is no light.
Işık yok.
There is only the dark.
Sadece karanlık var.


Life is a nightmare.
Hayat bir kabus.
Death is a gift.
Ölüm bir armağandır.


I’ll see you all at the fountain of youth.
Hepinizi gençlik çeşisinde göreceğim.


We are the children of death.
Bizler ölümün çocuklarıyız.
Nailed to the cross.
Haç için çivilenmiş.
We have nothing left.
Hiçbir şeyimiz kalmadı.


You try to see but you have no eyes.
Görmeye çalış ama gözlerin yok.
And when you feast you feast on flies.
Ve bayram olduğunuzda, sineklere bayılırsınız.
For when you speak you tell only lies.
Konuştuğun zaman sadece yalan söyle.
Wallow in the shit that falls from the sky.
Gökyüzünden düşen boktan.


With every breathe we pray for death.
Her nefesle ölüme dua ediyoruz.
With every breathe we pray for death.
Her nefesle ölüme dua ediyoruz.


We are the children of death.
Bizler ölümün çocuklarıyız.
Nailed to the cross.
Haç için çivilenmiş.
We have nothing left.
Hiçbir şeyimiz kalmadı.


You try to see but you have no eyes.
Görmeye çalış ama gözlerin yok.
And when you feast you feast on flies.
Ve bayram olduğunuzda, sineklere bayılırsınız.
For when you speak you tell only lies.
Konuştuğun zaman sadece yalan söyle.
Wallow in the shit that falls from the sky.
Gökyüzünden düşen boktan.


You try to see but you have no eyes.
Görmeye çalış ama gözlerin yok.
And when you feast you feast on flies.
Ve bayram olduğunuzda, sineklere bayılırsınız.
For when you speak you tell only lies.
Konuştuğun zaman sadece yalan söyle.
Wallow in the shit that falls from the sky.
Gökyüzünden düşen boktan.


Go to sleep.
Uyu.
Go to sleep.
Uyu.
Go to sleep.
Uyu.
Go to sleep.
Uyu.


There is no light.
Işık yok.
There is only the dark.
Sadece karanlık var.


I welcome death with open arms.
Açık kollarıyla ölümünü memnuniyetle karşılıyorum.


There is no light.
Işık yok.
There is only the dark.
Sadece karanlık var.


I welcome death with open arms.
Açık kollarıyla ölümünü memnuniyetle karşılıyorum.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/gotosleep.html