Acacia Strain, The - Forget-Me-Now

She never got to know me, they never do.
Beni asla tanımamış, asla yapmazlar.
I never introduced myself.
Kendimi hiç tanıtmamıştım.
The smell of sweat and perfume fills the air.
Ter ve parfüm kokusu havayı doldurur.
I know my new girlfriend is waiting in there.
Yeni kız arkadaşımın orada olduğunu biliyorum.
But she doesn’t know me yet.
Ama beni henüz tanımıyor.
I’m a surgeon, I’m a poet, I’m the last thing you see before you die.
Ben cerrahım, şairim, ölmeden önce gördüğün son şey benim.
I don’t need you, I don’t need anyone.
Sana ihtiyacım yok, kimseye ihtiyacım yok.
I stalk this waste of life.
Bu hayat israfını takip ediyorum.
I always introduce myself.
Kendimi hep tanıtırım.
The smell of shit and death fills the air.
Bok ve ölüm kokusu havayı doldurur.
I know my new girlfriend is dying in there.
Yeni kız arkadaşımın orada öldüğünü biliyorum.
She still doesn’t know me yet.
Beni hala tanımıyor.
She died like she lived, on her fucking back.
Sırtında yaşadığı gibi öldü.
They die like they live, on their fucking backs.
Arkalarında yaşadıkları gibi ölürler.
I stalk this waste of life to make sure I’m not wasting my own.
Hayatımın israfını, kendimi boşa harcamadığımdan emin olmak için takip ediyorum.
I want your legs behind your head.
Bacaklarını başının arkasında istiyorum.
I want your legs.
Bacaklarını istiyorum.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/forgetmenow.html