Acacia Strain, The - Dust And The Helix

I have lost all faith in the human race.
İnsan ırkına olan tüm inancımı kaybettim.
Every man, every woman, every child is a disgrace.
Her erkek, her kadın, her çocuk bir rezalettir.


We don’t deserve to live.
Biz yaşamayı hak etmiyoruz.
We don’t deserve to die.
Ölmeyi hak etmiyoruz.
Because life is worthless.
Çünkü hayat değersizdir.


We don’t deserve to live.
Biz yaşamayı hak etmiyoruz.
We don’t deserve to die.
Ölmeyi hak etmiyoruz.
Because life is worthless.
Çünkü hayat değersizdir.


Don’t bury me unless you’re sure that I am dead.
Öldüğünden emin olmadığın sürece beni gömme.
Don’t bury me unless you’re sure that I am dead.
Öldüğünden emin olmadığın sürece beni gömme.


No one will notice the absence of time.
Kimse zamanın yokluğunu fark edemez.
It is the difference between the sheep and the swine.
Koyun ve domuz arasındaki farktır.


Slowly chewing away and resisting.
Yavaşça çiğnemek ve direnmek.
Slowly we rot in the mouth of existence.
Yavaş yavaş varoluşun ağzında çürürdük.


Bury my body at sea so the dogs won’t be able to find me.
Vücudumu denizde göm, böylece köpekler beni bulamayacaklar.
Burn all the remains and scatter the ashes accordingly.
Bütün kalıntıları yak ve külleri buna göre dağıt.


Drop down.
Yıkılmak.
Drop down.
Yıkılmak.
Grind your knees in the glass as you drown.
Boğunduğunda dizlerini camın içine sürün.


Drop down.
Yıkılmak.
Drop down.
Yıkılmak.
Grind your knees in the glass as you drown.
Boğunduğunda dizlerini camın içine sürün.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/dustandthehelix.html