Acacia Strain, The - Drawn And Quartered

Darwin read what he wrote and it all became so clear.
Darwin, yazdıklarını okudu ve hepsi çok netleşti.
This is evolution; theory, principle, fact.
Bu evrimdir; teori, ilke, olgu.
He can’t turn the tables on the real.
Tabloları gerçekte değiştiremez.
Add is up and it still equals four.
Ekle yukarı ve hala dört eşittir.
Drawn and quartered in the prime of his life.
Hayatının başlangıcında çizilmiş ve dörde bölünmüş.
Documentation is useless.
Belgeler işe yaramaz.
A year later gone and forgotten.
Bir yıl sonra gitti ve unutuldu.
Nothing makes sense after a year.
Bir yıl sonra hiçbir şey mantıklı değil.
With no remorse we walked away.
Hiçbir pişmanlık olmadan uzaklaştık.
The vulture made due with what was left.
Akbaba, bırakılanlardan dolayı yapılmıştı.
This is an endless cycle of destruction and reformation.
Bu sonsuz bir yıkım ve yeniden dönüşüm döngüsüdür.
There is no beginning, nor end.
Başlangıç ​​ya da sonu yoktur.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/drawnandquartered.html