Acacia Strain, The - Dark Harvest

The collar corrupts
Yaka bozar
Your leaders are morally bankrupt
Liderleriniz ahlaki olarak iflas etti
A demon behind your holy eyes
Kutsal gözlerin ardındaki şeytan
Prey on trust and ruin lives
Güven ve harabe hayatlarında av
Man of the cloth
Bezin adamı
Unholy pervert reigning safely from the top
Unholy güvenli şekilde üstünden sallanan sapık
Preach your crown of gold
Altın taçlarını vaaz et
It’s getting fucking old
Yaşlılaşıyor


There is no love
Aşk yok
See no evil do no good
Kötü görmeyin
Prayers will go unanswered
Dualar cevapsız gidecek
Here to do the devils work
Şeytanlar işini yapmak için
There is no love
Aşk yok
See no evil do no good
Kötü görmeyin
Sacred promise holy vow
Kutsal sözler kutsal yemin
Not even God can save you now
Tanrı seni bile kurtaramaz


Rivers of death rot and waste
Ölüm çürümesi ve atık nehirler
Fall to your knees in reverence and grace
Huzur ve zarafetle dizlerine düş
Dead from thirst and starvation
Susuzluktan ve açlıktan öldü
Pictures of love and salvation
Aşk ve kurtuluş resimleri
The final judgement
Nihai karar
End it all in justice
Hepsini adaletle bitir
Your reverence is open and flawed
Saygınız açık ve hatalı
Maggots swarming to the corpse of a dying God
Ölmekte olan bir Tanrı’nın cesediyle kaynaşan kurtçuklar


There is no love
Aşk yok
See no evil do no good
Kötü görmeyin
Prayers will go unanswered
Dualar cevapsız gidecek
Here to do the devils work
Şeytanlar işini yapmak için
There is no love
Aşk yok
See no evil do no good
Kötü görmeyin
Sacred promise holy vow
Kutsal sözler kutsal yemin
Not even God can save you now
Tanrı seni bile kurtaramaz


He doesn’t love you
O seni sevmiyor
Hell will fucking find you
Cehennem seni bulacak
Hope exists to crush you
Umarım seni ezmek için vardır
The light will fucking blind you
Işık seni kör ediyor


He doesn’t love you
O seni sevmiyor
Hell will fucking find you
Cehennem seni bulacak
Hope exists to crush you
Umarım seni ezmek için vardır
The light will fucking blind you
Işık seni kör ediyor


Kneel and pray for the end of days
Diz çök ve günlerin sonuna kadar dua et
Preach your plague turn your back on faith
Vebalarınızı vatana geri dönün!
Sickness and death as you wallow in wealth
Zenginlikte yürürken hastalık ve ölüm
Burn in the hell you made for yourself
Kendin için yaptığın cehennemde yanarsın

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/darkharvest.html