Acacia Strain, The - Cold Gloom

We have no use for your carcass
Karkasınız için hiç kullanmıyoruz
Overwhelming darkness
Ezici karanlık
I can feel the earth turn
Dünyayı dönebiliyorum
I close my eyes and everything burns
Gözlerimi kapatıyorum ve her şey yanıyor
We get sick but we never die
Hasta oluruz ama asla ölmeyiz
Time flies
Zaman uçar
I am spiraling out of control
Kontrolden çıkıyorum
Allow the darkness to swallow you whole
Karanlığın seni yutmasına izin ver
As the sun beats down on my broken form
Güneş kırılmış formumda yendiğinde
Wishing I was never born
Ben hiç doğmamayı dilemek
Poison courses through my veins
Damarlarımdan zehirli kurslar
I am so afraid
Çok korkuyorum
I am so afraid
Çok korkuyorum
I am so afraid
Çok korkuyorum


Blue clouds are black turning red
Mavi bulutlar siyah kırmızı dönüyor
I like to dream I’m already dead
Hayal etmeyi çoktan ölmüştüm
Your world will freeze and refuse to spin
Dünyanız donacak ve dönmeyi reddedecek
Ice flows in the funeral hymn
Cenaze ilahi buz akar
Frigid air, we weren’t prepared
Frigid hava, hazır değildik
This is all come too soon
Hepsi çok yakında
Cold gloom
Soğuk kasvetli


Now you know I will never rest
Şimdi biliyorsun asla dinlenmeyeceğim
You were the one who knew me best
Beni en iyi tanıyan sendin
Life is sinking into hospice
Hayat darülaceze batıyor
Disconnect from reality, welcome to the abyss
Gerçeklikten kopma, uçuruma hoş geldiniz


Keep digging deeper as I punish myself
Kendimi cezalandırdığımda daha derin kazmaya devam et
There’s nobody out there and no one can help
Dışarıda kimse yok ve kimse yardım edemez
I am blistered from the frozen sun
Donmuş güneşten kabarmışım
Find your own way home
Kendi yolunu bul


Find your own way home
Kendi yolunu bul
Find your own way home
Kendi yolunu bul
Find your own way home
Kendi yolunu bul
Find your own way home
Kendi yolunu bul

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/coldgloom.html