Acacia Strain, The - Cable Ready Techno Slut

If I ever had a mind of my own,
Eğer kendime ait bir fikrim olsaydı,
I’d cut myself a new mouth and bleed you a smile from ear to ear.
Kendime yeni bir ağız kestim ve kulaktan kulağa bir gülüşü kestim.
Ear to ear, to ear.
Kulağa, kulağa.
A smile from ear to ear.
Kulaktan kulağa bir gülümseme.


You’re welcome to the real world
Gerçek dünyaya hoş geldiniz
Beta version 1.5.
Beta sürümü 1.5.
Welcome to the real world.
Gerçek dünyaya hoş geldin.
Beta version 1.5.
Beta sürümü 1.5.
Welcome to the real world.
Gerçek dünyaya hoş geldin.
Beta version 1.5.
Beta sürümü 1.5.


Deprogram programmable programming programs.
Programlanabilir programlama programlarını programdan çıkarır.
Deprogram programmable programming programs.
Programlanabilir programlama programlarını programdan çıkarır.


“He’s more a machine, uh, than man?”
“O, erkekten daha çok bir makine mi?”


Raised on antiques passed for reality.
Gerçeklik için geçirilen antikalar üzerine kaldırdı.
Spatial incarnate painted with blood.
Mekansal enkarnasyon kanla boyanmıştır.
Dredged from the ocean.
Okyanustan temizlendi.
Never to see daylight again.
Günışığını bir daha asla görmemek.


Our fate is something lesser than life.
Kaderimiz yaşamdan daha az bir şeydir.


I saw it in the eyes of the ocean,
Onu okyanusun gözlerinde gördüm.
We say,
Diyoruz,
“We’ve always been here and we’ll never leave.”
“Biz her zaman buradaydık ve asla ayrılmayacağız.”
We will never leave.
Asla ayrılmayacağız.
We will never leave.
Asla ayrılmayacağız.


Deprogram programmable programming programs.
Programlanabilir programlama programlarını programdan çıkarır.
Deprogram programmable programming programs.
Programlanabilir programlama programlarını programdan çıkarır.
Deprogram programmable programming programs.
Programlanabilir programlama programlarını programdan çıkarır.
Deprogram programmable programming programs.
Programlanabilir programlama programlarını programdan çıkarır.


Deprogram programmable …
Programlanabilir program …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/cablereadytechnoslut.html