Acacia Strain, The - BTM FDR

Your blood will blanket the earth, I am the shot heard ‘round the world
Senin kanın dünyayı batıracak, ben dünyanın her yerinde ateş duydum
Your blood will blanket the earth, I am the shot heard ‘round the world
Senin kanın dünyayı batıracak, ben dünyanın her yerinde ateş duydum
Your blood will blanket the earth, I am the shot heard ‘round the world
Senin kanın dünyayı batıracak, ben dünyanın her yerinde ateş duydum
Your blood will blanket the earth, I am the shot heard ‘round the world
Senin kanın dünyayı batıracak, ben dünyanın her yerinde ateş duydum
We are the atom smashers, we do what can’t be done
Atom şutuyuz, yapamadığımız şeyi yapıyoruz
You are the baby killers, we will explode the sun
Sen bebek katillerisin, güneşi patlatacağız
You are the masses, we can’t be saved
Siz kitleleriniz, kurtarılamayız
You took your chances, I’ll dig your graves
Şansını aldın, mezarlarını kazacağım
We are the atom smashers, we do what can’t be done
Atom şutuyuz, yapamadığımız şeyi yapıyoruz
You are the baby killers, we will explode the sun
Sen bebek katillerisin, güneşi patlatacağız
You are the masses, we can’t be saved
Siz kitleleriniz, kurtarılamayız
You took your chances, I’ll dig your fucking graves
Şansını aldın, lanet mezarlarını kazacağım
Your life just fucking disgusts me, no need for you to discuss me
Hayatın beni lanetliyor, benimle konuşmana gerek yok.
I understand exactly why you don’t trust me, I find you fucking disgusting
Bana tam olarak neden güvenmediğini anlıyorum, seni iğrenç buluyorum.
Drama from the drama hating drama queen
Dramdan dram dramatik drama kraliçesi
Time to suck today’s dick
Bugünün dick emmek için zaman
I hope you choke on it
Umarım sen onu boğarsın
I hope you choke on it
Umarım sen onu boğarsın
You spread disease when you spread your legs
Bacaklarını açtığın zaman hastalığa yakalandın.
Time to suck today’s dick
Bugünün dick emmek için zaman
I hope you choke on it
Umarım sen onu boğarsın
I hope you choke on it
Umarım sen onu boğarsın
We chewed the fingers to the bone, we can’t leave well enough alone
Parmakları kemiğe çiğnedik, yeterince yalnız bırakamayız.
We live in troubled times, don’t tell me everything’s fine
Sorunlu zamanlarda yaşıyoruz, her şeyin yolunda olduğunu söyleme
That’s when the roof caved in, that’s when your world fell the fuck apart
O zaman çatı kapandı, o zaman dünyanız birbirinden ayrı düştü.
That’s when the roof caved in, that’s when your world fell the fuck apart
O zaman çatı kapandı, o zaman dünyanız birbirinden ayrı düştü.
I saw your world fall apart
Dünyanızı ayrı düştüm gördüm
I saw your world fall apart
Dünyanızı ayrı düştüm gördüm
I saw your world fall apart
Dünyanızı ayrı düştüm gördüm
I saw your world fall apart
Dünyanızı ayrı düştüm gördüm

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/btmfdr.html