Acacia Strain, The - Brown Noise

This is chaos theory simplified and stretched out before a jury.
Bu, bir jüri önünde basitleştirilen ve gerilen kaos teorisidir.
No warning has been issued.
Hiçbir uyarı verilmedi.
No compliments have been wholesomely handed out.
Hiçbir övgü tam olarak dağıtılmadı.
The time hasn’t been used up until it burns.
Zaman yanana kadar hiç kullanılmamış.
Fear the wounded for they walk the earth stronger.
Yeryüzünü daha güçlü yürüdükleri için yaralananlardan korkun.
Destroy the loathsome for they only weaken the machine.
Sadece makineyi zayıflattıkları için tedirginliği yok edin.
Running the tightrope until the rope runs out.
Halat bitene kadar ipi çalıştırarak.
Run it all into the ground, then rebuild.
Hepsini yere indir, sonra yeniden inşa et.
The constructs on the boundaries we’ve been given are unfair.
Verdiğimiz sınırlar üzerindeki yapılar haksızlık.
And mother earth doesn’t love you.
Ve anne dünyası seni sevmiyor.
Our remorse has gone far beyond forgiveness.
Bizim vicdan azabı affedilmenin çok ötesine geçti.
Until the rope runs out run it all into the ground.
Halat bitinceye kadar hepsini yere indir.
For when in Rome, we shall do as the Romans.
Roma’da ne zaman Romalılar olarak yapacağız.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/brownnoise.html