Acacia Strain, The - Brain Death

I need her heart.
Kalbine ihtiyacım var.
And I it beating.
Ve ben o atıyor.
I need her head.
Onun kafasına ihtiyacım var.
And I need it bleeding.
Ve buna kanamaya ihtiyacım var.


Don’t let me get in your head.
Kafana girmeme izin verme.
I’ll make you wish you were dead.
Ölmüş olmanı diledim.


Don’t let me get in your head.
Kafana girmeme izin verme.
I’ll make you wish you were dead.
Ölmüş olmanı diledim.


If I repeat myself I apologize.
Kendimi tekrar edersem özür dilerim.
It’s hard to see with clouded eyes.
Bulutlu gözlerle görmek zor.
You owe a debt.
Borcun var.
I want what’s mine.
Benim olanı istiyorum.
Pay with your life.
Hayatınla öde.


Grit my teeth more than I should.
Dişlerimi yapmam gerekenden daha fazla grit.
When I swallow I taste only blood.
Yutulduğumda sadece kanı tadım.
I hate myself more than you ever could.
Kendimden daha fazla nefret ediyorum.
When I swallow I can taste your blood.
Yutulduğunda kanını tadabilirim.


I still see her when I close my eyes.
Gözlerimi kapattığımda onu hala görüyorum.
I still see her when I close my eyes.
Gözlerimi kapattığımda onu hala görüyorum.


If I repeat myself I apologize.
Kendimi tekrar edersem özür dilerim.
It’s hard to see with clouded eyes.
Bulutlu gözlerle görmek zor.
You owe a debt.
Borcun var.
I want what’s mine.
Benim olanı istiyorum.
Pay with your life.
Hayatınla öde.


If your life depended on me,
Hayatın bana bağlıysa,
I’m don’t know if I would save you.
Seni kurtarabilir miyim bilmiyorum.
I would rather see the sadness in your eyes,
Gözlerindeki hüznü görmeyi tercih ederim.
As I let you die.
Senin ölmene izin verdiğim gibi.


Save your apologies unless you’re on your knees.
Dizlerinin üstünde olmadıkça özürlerini sakla.
No need to beg and plea.
Yalvarmaya ve yalvarmaya gerek yok.


Grit your teeth, you aim to please.
Dişlerini gritlendir, memnun etmeyi hedeflersin.
Grit your teeth, you aim to please.
Dişlerini gritlendir, memnun etmeyi hedeflersin.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/braindeath.html