Acacia Strain, The - Bitter Pill

Your silver tongue has turned to shit
Gümüş dilin boktan döndü.
As time passes on you will wither with it
Zaman geçtikçe onunla kalmazsın
These are the days you will never get back
Bunlar asla geri dönemeyeceğin günler.
You’re fucking trapped
Kapana kısılmışsın


We exist inside a wasteland
Bir arazide varız
Rolling fields of agony
Acı çekmenin alanları
Bodies hanging lifeless
Cansız asılı organlar
In a forest of dying trees
Ölmekte olan ağaçların ormanında
The last great disciple of the human race
İnsan ırkının son büyük öğrencisi
Slipping through the cracks of time and space
Zaman ve mekan çatlaklarından kayma


Your sadness sweeter than a rose
Hüzün gülden daha tatlı
I’ll watch you decompose
Seni ayrıştıracağım
Paid the final cost
Son masrafı ödedim


I am the butcher
Ben kasapım
Everything I see I kill
Gördüğüm her şeyi öldürürüm
You have no immediate future
Yakın geleceğin yok
Swallow sorrow’s bitter pill
Keder üzümü acı hapını yut


I am the butcher
Ben kasapım
Everything I see I kill
Gördüğüm her şeyi öldürürüm
You have no immediate future
Yakın geleceğin yok
Swallow sorrow’s bitter pill
Keder üzümü acı hapını yut


The future isn’t open, it’s bleak and fucking empty
Gelecek açık değil, kasvetli ve boş
Keep crying to your god, he’s the one who fucking sent me
Tanrı’ya ağla, beni gönderen bendim.


Unholy left hand, the prophet of doom
Sonsuz sol el, kıyamet peygamber
Save your tears, you’ll need them soon
Gözyaşlarını kurtar, yakında onlara ihtiyacın olacak
Cover undercover face the fire as a coward
Gizli örtüyü örtmek, bir korkak olarak ateşe
You will be the first, the most deliciously devoured
İlk, en lezzetli yemiş olacaksın

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/bitterpill.html