Acacia Strain, The - Bay Of Pigs

As we drown in doom
Kıyamete boğulduğumuz gibi
No one is coming back for you
Kimse senin için geri gelmiyor
I am the 21st century Jim Jones
Ben 21. yüzyıl Jim Jones’um
I am the dog that told the son of Sam to kill
Ben Sam’in oğluna öldürmesini söyleyen köpeğim.
I will set the fires that make the ocean burn
Okyanusun yanmasını sağlayan yangınları ayarlayacağım
I am the one who will poison the world, some day you’ll thank me
Ben dünyayı zehirleyeceğim, bir gün bana teşekkür edeceksin
We are wormwood, and I’m the mourning star
Biz mucizeleriz ve yas tutan yıldızım.
Dead bodies as far as the eye can see
Gözler kadar ölü bedenler görebiliyor
I look to the gallows, my mother begins to cry
Darağacına bakıyorum, annem ağlamaya başladı
I spit upon the crowds, you’re all going to fucking die
Kalabalıklara tükürüyorum, hepiniz öleceksiniz.
We are the kings and queens of tragedy
Bizler trajedinin kralları ve kraliçeleriyiz
We are the brothers and sister dependent on the pigs of humanity
Biz insanlığın domuzlarına bağımlı olan kardeşleriz
Just because you’re breathing, doesn’t mean that you’re alive
Sadece nefes aldığın için hayatta olduğun anlamına gelmez.
Just because you’re human, doesn’t mean you have to die
Sadece insansın, ölmen gerektiği anlamına gelmez.
Just because you’re breathing, doesn’t mean that you’re alive
Sadece nefes aldığın için hayatta olduğun anlamına gelmez.
Just because you’re human, doesn’t mean you have to die
Sadece insansın, ölmen gerektiği anlamına gelmez.
Your heart is a fucking liar, dead weight of the fucking world
Kalbin lanet olası bir yalancı, lanet dünyanın ölü ağırlığı
We are oblivion, we are oblivious
Biz unutmayız, unutulmazız.
Just because you’re breathing, doesn’t mean that you’re alive
Sadece nefes aldığın için hayatta olduğun anlamına gelmez.
Just because you’re human, doesn’t mean you have to die
Sadece insansın, ölmen gerektiği anlamına gelmez.
Just because you’re breathing, doesn’t mean that you’re alive
Sadece nefes aldığın için hayatta olduğun anlamına gelmez.
Just because you’re human, doesn’t mean you have to die
Sadece insansın, ölmen gerektiği anlamına gelmez.
As we drown in doom
Kıyamete boğulduğumuz gibi
No one is coming back for you
Kimse senin için geri gelmiyor
As we drown in doom
Kıyamete boğulduğumuz gibi
No one is coming back for you
Kimse senin için geri gelmiyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/bayofpigs.html