Acacia Strain, The - As If Set Afire

The rocking chair stopped because she fell off and broke her neck.
Sallanan sandalye durdu çünkü boynunu kırdı ve kırdı.
Now she lay there wishing for help or wishing to die.
Şimdi orada yardım istemek ya da ölmek dileği vardı.
Sticky with blood and hoarse from all the constant screams for help.
Yardım için tüm sürekli çığlıklardan kanlı ve kıskacı yapışkan.
I heard her, but I didn’t care.
Onu duydum ama umursamadı.
One less mouth to feed, one less complaint.
Beslemek için bir ağız daha az, bir daha az şikayet.
Soon I’ll be the only one left, and the graves can be moved.
Yakında kalan tek kişi olacağım ve mezarlar taşınabiliyor.
That is when she began to scream as if set afire.
Yani, eğer ayarlanmış gibi bağırmaya başladığı zamandır.
I have to look out for number one first.
İlk önce bir numaraya bakmalıyım.
Wait ten minutes, then call the police.
On dakika bekleyin, sonra polisi arayın.
And I need you like a need a fucking hole in my head.
Ve sana ihtiyacım var kafamda lanet bir delik var.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/asifsetafire.html