Acacia Strain, The - Angry Mob Justice

Beautiful day, you would hardly notice all the disease.
Güzel bir gün, tüm hastalığı fark etmeyeceksin.
And we are all to become desperate, as desperation is grounds for remorse.
Ve hepimiz çaresiz kalıyoruz, çünkü çaresizlik pişmanlık için bir gerekçe.
And suddenly everything else bows down in comparison.
Ve aniden diğer her şey kıyaslandığında aşağı iner.
When the blast wave hit, the impact burned paint from the walls onto their skin,
Patlama dalgası çarptığında, çarpma duvarlardan cildin üzerine boya yaktı,
Inadvertently mixing new hues of green and blue that would never bee seen again.
Bir daha asla görmeyecek olan yeşil ve mavinin yeni tonlarını karıştırmak.
Human ash fell like snow as winter began around the world.
İnsan kışı, dünyanın her yerinde kış başladığında kar gibi düştü.
Clouds covered every inch of the earth as the survivors came out of whatever holes they found.
Bulutlar, hayatta kalanlar bulduğu herhangi bir delikten çıktıkça dünyanın her santimini kapladı.
And the sun ceased its shine.
Ve güneş parlamayı bıraktı.
Radiation coupled with toxic fumes strangled whatever was left alive.
Zehirli dumanlarla birleşen radyasyon, hayatta kalan her şeyi boğdu.
And now the real horror begins.
Ve şimdi gerçek korku başlıyor.
This is when they begin to think.
Düşünmeye başladıkları zamandır.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/angrymobjustice.html