Acacia Strain, The - All She Wrote

It never stopped raining!
Asla yağmur durdu!
With daggers
Hançer ile
sewn through her heart, she cries.
Kalbinden dikilmiş, ağlıyor.


She cries.
O ağlıyor.
She cries.
O ağlıyor.
Filled with confusion,
Karışıklık dolu,
she cries.
o ağlıyor.
She cries.
O ağlıyor.
She cries.
O ağlıyor.
Filled with confusion, she cries.
Karışıklıklarla dolu, ağlıyor.


No one can help me!
Kimse bana yardım edemez!
No one can help me, can’t help myself!
Kimse bana yardım edemez, kendime yardım edemez!
I can’t help myself!
Kendime yardım edemem!
I can’t help myself!
Kendime yardım edemem!


Frozen throughout
Boyunca donmuş
Exposing broken skin.
Kırık ciltler ortaya çıkıyor.
Frozen throughout
Boyunca donmuş
Exposing
maruz bırakmak
Broken
Kırık
Skin.
Cilt.


One week!
Bir hafta!
One week, one more week!
Bir hafta, bir hafta daha!
One week,
Bir hafta,
one more week!
bir hafta daha!
One week,
Bir hafta,
one more week!
bir hafta daha!
One week,
Bir hafta,
one more…
bir tane daha…
Week!
Hafta!


Anymore
artık
Burning in her mind.
Aklında yanıyor.
Take anymore
Artık almak
Burning in her mind.
Aklında yanıyor.
Take anymore
Artık almak
Burning in her mind.
Aklında yanıyor.
Take anymore
Artık almak
Burning in her mind.
Aklında yanıyor.


Why
Niye ya
Can’t I
Yapamam
Sever your head?
Kafanı salla?
Why can’t I sever
Neden susamıyorum
your memory?
senin hafızan?
Why can’t I sever your head?
Neden kafanı kıramıyorum?
(Why) Can’t I sever your memory?
(Neden) Hafızanı kırabilir miyim?
Memory!
Bellek!


The image
Görüntü
Burned through her
Onun içinden yandı
eyes
gözleri
Has made it
Yaptı
on to the mirror.
aynaya.
Broken glass
Kırık cam
Reflecting on
Üzerinde yansıtma
shards of the
kırıkları
past.
Geçtiğimiz.
Broken glass
Kırık cam
Reflecting
Yansıtma
on!
üzerinde!


Force-fed
Kuvvet beslemeli
Memories
hatıralar
Walking
Yürüme
On tacks.
Afişlerde.
Please
Lütfen
Pull the knife
Bıçağı çekin
Out of my back.
Arkamdan.
Force-fed
Kuvvet beslemeli
Memories
hatıralar
Walking
Yürüme
On tacks.
Afişlerde.
Please
Lütfen
Pull the knife
Bıçağı çekin
Out of my back.
Arkamdan.
And I’ll pull the knife out of yours,
Ve bıçağı seninkilerden çekeceğim.
And I’ll pull the knife out of yours!
Ve bıçağı seninkilerden çekeceğim!


You can’t stop the rain!
Yağmuru durduramazsın!
You can’t stop the rain!
Yağmuru durduramazsın!
You
Sen
Can’t stop
Duramıyorum
The

Rain!
Yağmur!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/acaciastrain/allshewrote.html