Abra - Psychopaths On The Loose

The smell of blood and screams of pain
Kan kokusu ve acı çığlıkları
Entices those who seem insane
Çıldırmış olanları içeri alır.
Detained beneath, they can’t escape
Altında gözaltına alındılar, kaçamazlar
From shackles and their mental state
Prangalardan ve zihinsel durumlarından
With them alive, it only proves
Onlarla hayatta, sadece kanıtlıyor
That psychopaths are on the loose
Bu psikopatlar gevşek
And if you look them in the eye
Ve eğer gözlerine bakarsanız
It would be best
En iyisi olurdu
To say…
Söylemek…
Good bye……
Güle güle……


LDP
LDP
(hahaha)
(Hahaha)
FlipMusic
FlipMusic
Psychopaths on the loose
Gevşek Psikopatlar
With fanatical views
Fanatik görüşler
We are
Biz
the Lyrically Deranged Poets
Lyrically Deranged Şairler
We have patient number 0720024
0720024 numaralı hastamız var.
Your full name please?
Tam adın lütfen?
Haha… It’s R-jay
Haha… Bu R-jay


It’s the ever fantastic with flows everlasting
Sonsuza kadar akan harikaydı.
Blasting the mic every time I recite then go
Yazdığım her seferinde miks patlatma
drastically hard with these bars which never settle for less
Asla daha az yerleşmeyan bu çubuklarla son derece sert
Sick, ill, retarded emcees should never mess with the best
Hasta, hasta, geciktirilmiş emekler asla en iyileriyle uğraşmamalı
Who’s been sicker with raps, slicker with facts
Rapids ile kim daha sinsi, gerçeklerle dolgun
And been so dope feels like you’ve been dealing with crack
Ve çok uyuştun, çatlağınla uğraştığını hissediyorsun.
It’s that deranged poet with raps that aim towards
Bu amaçlayan raps ile düzenlenmiş şair
Advancement and order plus hater manslaughter
İlerleme ve sipariş artı hater küfür
Enraged with all the pressure
Tüm baskı ile öfke
Been caged from that depression and phase
Bu depresyon ve fazdan kafeslenmiş
But never will pave the way to fail
Ama asla başarısızlığa yol açmayacak
I’m seizing the day
Günü ele geçiriyorum
And today is the start so let’s spark up the dark
Ve bugün başlangıç, hadi karanlığı kıvılcım
And embark in our hearts as we all do our part
Ve hepimiz bizim parçamızı yaptığımız gibi kalbimize atıl
To break the shackles and chains
Zincirleri ve zincirleri kırmak için
Burn the straight jackets to flames
Düz ceketleri alevlere yak
Take all the action to blame to take away all the pain
Tüm aceleyi ortadan kaldırmak için tüm eylemi yap.
No fake reactions or distractions let us all go insane
Sahte tepkiler ya da dikkat dağıtıcılıkların hepsi delirmez
Haha! ‘Cause mother fucker I’m deranged
Haha! Çünkü anne sikici ben dehşete kapılıyorum


I’ll take a life with a knife or a rifle when I fall
Düştüğümde bıçak ya da tüfekle bir hayat kuracağım
Deep into a state of lunacy
Delilik halinin derinliklerine
When I arrive Im’ma slice you
Geldiğimde sana imam dilimi
Oh hi! I’m a psycho!
A merhaba! Ben bir psikopatım!
And I don’t really know what else to be
Ve başka ne olacağını bilmiyorum
I got a psyche that’s likely to guide me to blindly
Körü körüne rehberlik edecek bir ruh hastalığım var.
Strangle you with no reason at all
Sebepsiz bir şekilde seni rahatsız et.
From every angle, I’ll mangle, dismantle and maul
Her açıdan, ben mangle, söküp maul yapacağım
You ’cause I don’t think I’m normal anymore
Çünkü ben artık normal olduğumu düşünmüyorum


Step forward patient 071057
İleriye dönük hasta 071057
Name please?
İsim Lütfen?
Abra
Abra
Why’d you kill all those people?
Bütün bu insanları neden öldürdün?


‘Cause I’m a mother fucking
Çünkü ben bir anne lanet
Psychopath on the loose, detained temporarily
Psikopat gevşek, geçici olarak gözaltına alındı
My temper is insanity-based with no morality
Benim öfkem ahlaksızlıktan deliliktir.
Forever be emphatically faced with no capacity
Sonsuza dek hiç bir kapasiteyle karşılaşmamak
To rationally distinguish reality from profanity
Gerçekliği küfürden rasyonel olarak ayırt etmek
The agony backing me is a fact to be reckoned with
Bana destek veren acı, göz önünde bulundurulması gereken bir gerçektir.
Malevolence sedatives have a negative side-effect
Malevolence yatıştırıcıları olumsuz bir yan etkiye sahiptir
My provocative eloquence
Benim kışkırtıcı ifadem
Coupled with arrogance is
Kibir ile birleştiğinde
Evidence enough to get in trouble with parameds
Paramedlerle başa çıkmak için yeterli kanıt
The asylum is my labyrinth, Im’ma rap in it
İltica, benim labirentim, Im’ma rap
I’m the devil’s advocate, trapped within a cabinet
Ben bir kabine içinde tutulan şeytanın avukatıyım
You can call me Abra shit!
Abra boku diyebilirsin!
I don’t know what’s happening
Ne olduğunu bilmiyorum
‘Cause everything I think about is practically inaccurate
Çünkü düşündüğüm her şey neredeyse yanlış.
I’m back again with a macabre tactic
Ben bir macabre taktiği ile tekrar döndüm
Im’ma stop you from living like a contraceptive
Bir kontraseptif gibi yaşamaktan vazgeçmeyeceğim
Fucking schizophrenic, with a thirst for blood
Lanet olası şizofren, kan için susuzluk
Should’ve dispersed first right before my verse begun
İlk önce başıma dağılmış olmalı


I’ll take a life with a knife or a rifle when I fall
Düştüğümde bıçak ya da tüfekle bir hayat kuracağım
Deep into a state of lunacy
Delilik halinin derinliklerine
When I arrive Im’ma slice you
Geldiğimde sana imam dilimi
Oh hi! I’m a psycho!
A merhaba! Ben bir psikopatım!
And I don’t really know what else to be
Ve başka ne olacağını bilmiyorum
I got a psyche that’s likely to guide me to blindly
Körü körüne rehberlik edecek bir ruh hastalığım var.
Strangle you with no reason at all
Sebepsiz bir şekilde seni rahatsız et.
From every angle, I’ll mangle, dismantle and maul
Her açıdan, ben mangle, söküp maul yapacağım
You ’cause I don’t think I’m normal anymore
Çünkü ben artık normal olduğumu düşünmüyorum


Releasing patient from maximum security
Hastayı maksimum güvenlikten serbest bırakmak
Solitary confinement
Hücre hapsi
Please state your name
Lütfen adını belirt
The fuck you care?
Umrumda mı?


Metamophorical diabolical chain of reaction
Metamoforik diyabetik reaksiyon zinciri
See me in the dark, I’ll make you change your reaction
Beni karanlıkta gör, reaksiyonunu değiştirmeni sağlayacağım
Ready, set, action, the court is in order
Hazır, hazır, aksiyon, mahkeme sırayla
Facing federal charges for my mental disorder
Akıl hastalığım için federal suçlamalarla karşı karşıya
First degree murder, double homicide
Birinci derece cinayet, çift cinayet
Mass manslaughter, call it genocide
Kitlesel adam öldürme, soykırım olarak adlandır
Bona fide psycho loco, look me in the eye, I’ll put you up in a chokehold
Bona fide psikopat, gözümün içine bak, seni bir boğaza sokacağım
Strangulation to cure the aggravation
Ağırlığı tedavi etmek için boğulma
Made all my shrinks change their occupation
Bütün büzülmelerim işgalini değiştirdi
I’m strange, deranged, insane in the brain
Beynimde tuhaf, çılgın, çılgınım
I don’t make it rain, make it burn like propane
Yağmur yağdırmam, propan gibi yakma
A sinister minister, drop down before I administer
İtaatkar bir bakanım, idare etmeden önce
A whip ass canister on Christmas and on Easter
Noel ve Paskalya’da bir kamçı eşek teneke kutu
Halloween’s my favorite though, ’cause I bring presents like Santa, haha hohoho
Cadılar Bayramı benim favorim olsa da, çünkü Noel Baba gibi hediyeler getiriyorum, haha ​​hohoho


I’ll take a life with a knife or a rifle when I fall
Düştüğümde bıçak ya da tüfekle bir hayat kuracağım
Deep into a state of lunacy
Delilik halinin derinliklerine
When I arrive Im’ma slice you
Geldiğimde sana imam dilimi
Oh hi! I’m a psycho!
A merhaba! Ben bir psikopatım!
And I don’t really know what else to be
Ve başka ne olacağını bilmiyorum
I got a psyche that’s likely to guide me to blindly
Körü körüne rehberlik edecek bir ruh hastalığım var.
Strangle you with no reason at all
Sebepsiz bir şekilde seni rahatsız et.
From every angle, I’ll mangle, dismantle and maul
Her açıdan, ben mangle, söküp maul yapacağım
You ’cause I don’t think I’m normal anymore
Çünkü ben artık normal olduğumu düşünmüyorum


I see all evil
Ben bütün kötülükleri görüyorum
All the evil in the world
Dünyadaki tüm kötülük

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abra/psychopathsontheloose.html