Abra - Here To Own It 2

Yeah…
Evet…
Were takin’ over
Devirmek üzereydik
Ey…
Ey …


Mr. Deranged some may say I’m mental
Bay Deranged bazıları zihinsel olduğumu söyleyebilir
A fist to the face to keep my name off your dental
İsmimi dişinden uzak tutmak için yüzüne yumruk at
Its elemental, his rhymes evidential
Elemanı, onun tekerlemeleri kanıtı
But he was screaming so loud you would think he’s heavy metal
Ama o kadar yüksek sesle bağırıyordu ki, ağır metal olduğunu düşünürdün.
I got this I got that credibility to back that
Bunu anladığım kadar güvenilirlik aldım.
Hop up on my track, in reality you sound wack
Parçamı boşver, gerçekte gergin sesin var
Real talk I ain’t tryna hate though
Gerçek konuşma, yine de nefret etmiyorum
If you’s a real mc how come you sitting on the bench bro
Eğer gerçek bir mc’sin, nasıl oluyor da bankta oturan kardeşim
Irrelevant, kill it for the hell of it
Alakasız, onu cehennem için öldür
Blowing out your candles you would think you was a celebrant
Senin mumları üfleyerek senin bir kutlama olduğunu düşünürdün
Uninvited guest I’m a tyrant at your resident
Davetsiz misafir ben senin sakininde bir tiranım
Make a lucky guess I devour and leave no remnants
Şanslı bir tahmin yap, hiçbir şey bırakmam ve bırakmam
Terminate to educate I’m messing with your mental state
Ruhsal durumunuzla uğraştığımı eğitmek için son verin
The fight you should anticipate, I’m heavy you just featherweight
Muhtemelen kavga etmelisin, ben sadece tüy kadar ağırsın
LDP confederate, you should probably relocate
LDP konfederasyonu, muhtemelen yeniden yerleştirmelisiniz
Theres a price on your head and you know that I am well awake
Kafanda bir fiyat var ve sen uyanık olduğumu biliyorsun.


Y’all can keep on hating I don’t care yeah it’s alright
Hepiniz nefret etmeye devam edebilirim umurumda değil tamam
Cause I get a lot of love plus these girls fine
Çünkü çok fazla aşkım artı kızlar
Got my mind on my money steady grind time
Paramı sürekli taşlama zamanında geçirdim
Shining brighter never stopping till the world’s mine
Parıldayan parıltı, dünyaya kadar asla durmaz
Never stopping, never stopping till the world’s mine
Asla durmadan, dünyaya kadar asla durmaz


Though how many times you try you can never break my dream
Her ne kadar kaç kez denersen, hayallerimi asla kıramazsın
Break my team, make believe but you can’t kill my self-esteem
Ekibimi kır, inanın ama benlik saygımı öldüremezsin
Kingin’ and killin’ it in the game, that’s how we do
Kingin ‘ve oyunda öldürmek, işte böyle yapıyoruz
Living by doing the right thing, those my people
Doğru şeyi yaparak yaşamak, o insanlarım
We gon’ reign we’ll take a seat on our throne
Tahtımıza oturacağımız hüküm sürüyor
Pop patron let’s share a toast to them sticks and ‘em stones
Pop patronu onlara bir tostu paylaşalım ve onlara taş verelim
Here’s for the haters, for the doubter and the douch-ies
Şüpheler ve çiftler için, haters için burada
Look back at it man it’s better than a mo-vie
Ona bak, dostum, daha iyi
See what they say don’t matter what matter’s what we say
Ne dediklerini görelim, meselenin önemi yok
We choose our own path don’t settle for lee ways
Biz kendi yolumuzu seçiyoruz, Lee yollarına yerleşmiyoruz.
Keep praying with faith and move it to make it happen
İnançla dua etmeye devam edin ve gerçekleşmesi için hareket ettirin
Only you can help yourself so mix some action with that passion
Sadece kendinize yardımcı olabilirsiniz, bu yüzden bu tutkuyla harekete geçin
Everlasting it’s forever once that you find inner peace
Sonsuza dek iç huzuru bulacağınız sonsuza dek
Life’s a puzzle that you solve by finding that missing piece
Hayat, eksik parçayı bularak çözdüğünüz bir bulmaca.
You can’t buy it with cash you gotta learn to earn it
Bunu parayla satın alamazsın, bunu kazanmayı öğrenmelisin
Work, sacrifice, burn and in return it’s worth it
Çalış, kurban et, yak ve buna değer.


Y’all can keep on hating I don’t care yeah it’s alright
Hepiniz nefret etmeye devam edebilirim umurumda değil tamam
Cause I get a lot of love plus these girls fine
Çünkü çok fazla aşkım artı kızlar
Got my mind on my money steady grind time
Paramı sürekli taşlama zamanında geçirdim
Shining brighter never stopping till the world’s mine
Parıldayan parıltı, dünyaya kadar asla durmaz
Never stopping, never stopping till the world’s mine
Asla durmadan, dünyaya kadar asla durmaz


Make no mistake I’m in the game to put all of you to the test
Hata yapma Oyunda hepinizi sınava sokacağım
Make no mistake is exactly my formula for success
Hata yapma, başarı için tam olarak formülü
Been a perfectionist ever since I was born to be the best there is
Orada en iyi olmak için doğduğumdan beri mükemmeliyetçi oldum
Destined to lead Philippine Hiphop to its exodus
Filipin Hiphop’u çıkışına yönlendirmek
Get rid of the pestilence the rest of us should know
Geri kalanımızdan kurtulmamız gereken
That I am more than just a prophet I’m a testament of hope
Ben sadece bir peygamberden daha fazlasıyım, umudun bir vasatıyım
And I am full of myself call me a bastard truly bold
Ve ben kendimle doluyum beni gerçekten çok cesur bir piç
But if I never came to be the freaking standards would be low
Ama ben hiç çılgın standart olmaya gelmezsem düşük olur
Yo I’m here to own it, here to own the game and mold it
Buraya sahip olmak için buradayım, burada oyuna sahip olmak ve kalıplamak
Into something I’d be proud of every time that I would hold it
Her zaman onu tuttuğum bir şeyle gurur duyarım.
Make it golden and open make it everybody’s token
Altın yap ve aç, herkesin jetonu yap.
Make a change think of a thousand ways to recreate the broken
Bozukluğu yeniden oluşturmak için binlerce yol düşünün
Here to own it, my lyrical style is branded as an asset
İşte sahip olmak için lirik tarzım bir varlık olarak markalı
And with a flow so great every song I make’s a classic,
Ve bir akışla o kadar harika ki yaptığım her şarkı bir klasik.
After classic after classic
Klasikten sonra klasikten sonra
And you don’t gotsta ask it whatever is the limit to this rapture
Ve sen bu tecavüzün sınırı ne olursa olsun sormuyorsun.
I surpassed it, make no mistake about it
Onu aştım, bunun hakkında bir hata yapmayın.


Y’all can keep on hating I don’t care yeah it’s alright
Hepiniz nefret etmeye devam edebilirim umurumda değil tamam
Cause I get a lot of love plus these girls fine
Çünkü çok fazla aşkım artı kızlar
Got my mind on my money steady grind time
Paramı sürekli taşlama zamanında geçirdim
Shining brighter never stopping till the world’s mine
Parıldayan parıltı, dünyaya kadar asla durmaz
Never stopping, never stopping till the world’s mine
Asla durmadan, dünyaya kadar asla durmaz


Never stopping never stopping (na uh oh uh)
Asla durmadan durma (na uh oh uh)
L D Peace
LD Barışı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abra/heretoownit2.html