Abra Cadabra - War

[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
I stay cool in the streets
Sokaklarda serin kalıyorum
Now man really got their eyes on me
Şimdi adam gözlerini üzerime aldı
But I still roll with my heat
Ama hala ısımla yuvarlanıyorum
I won’t pet to let my gun beat, ah yea yea
Silahımı devirmek için evcil hayvan olmayacağım, ah evet
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama


I’ve been doing road
Yol yapıyorum
I’ve been doing road with my bro’s
Kardeşimle yolumu yapıyorum
Scream “Ounto” were shutting down shows
Çığlık “Ounto” gösterileri kapatıyordu
Hella’ foreigns on the roads
Yollarda Hella ‘önergeleri
I’ve been moving skippy with the flow
Akışla skippy hareket ediyorum
Now they telling me I’m giffy with the notes
Şimdi bana söylüyorum ki notlarımla gıcık oluyorum
4-door trips with the pole
Kutup ile 4 kapılı geziler
Get your own face stomped to the floor
Kendi yüzünü yere sıkıştır.
Harm one of mine, you get bored
Benimkilerden birini zorla, sıkıldın
I’ve been making racks, I wan’t more
Raflar yapıyorum, daha fazla değildim
Free up the wives from the door
Kapıdan eşleri serbest bırak
Free up the wives from the door
Kapıdan eşleri serbest bırak
They on me, I know
Benim üstümde biliyorum
They on me, but I’d never been the one to run at night
Benim üzerimde, ama geceleri koşacak kişi ben olmamıştım.
If it’s sticky then it’s sticky
Yapışkan ise yapışkan
My niggas they ride with me
Benim niggas onlar benimle biniyorlar
You don’t wanna see Frog with his knife
Frog’u bıçağıyla görmek istemezsin.
Nuttin seen
Nuttin görüldü
Nuttin said
Nuttin dedi ki
It’s all blessed
Hepsi mübarek
I’m just chilling out smoking on my meds
Sadece ilaçlarımda sigara içiyorum.
Cah you know what they say
Cah ne dediklerini biliyorsun.
Walk and live
Yürü ve yaşa
Talking bumbaclart dead sho
Konuşan bumbaclart ölü sho


I stay cool in the streets
Sokaklarda serin kalıyorum
Now man really got their eyes on me
Şimdi adam gözlerini üzerime aldı
But I still roll with my heat
Ama hala ısımla yuvarlanıyorum
I won’t pet to let my gun beat, ah yea yea
Silahımı devirmek için evcil hayvan olmayacağım, ah evet
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama


[Kush:]
[Kush:]
I said man I’m, still stuck up in these streets
Adamım, hala bu sokaklarda sıkışıp kaldım dedim.
Joined the rap scene, but we still holding heat
Rap sahnesine katıldı, ama hala ısı tutuyoruz
Young G making beats
Genç G atım yapma
Tottenham’s where I’ll be
Tottenham nerede olacağım
Fuckboys getting patterned
Serseriler desenli oluyor
Young boys getting flattened
Genç erkek düzleştirilmiş
Yeah we’re known to cause a havoc
Evet, bir hasara neden olduğu biliniyor
Funny guys pose with your mashers
Komik adamlar makinelerinizle poz veriyor
Like all my brothers ride
Bütün kardeşlerim gibi
We ain’t ever been the one to hide
Hiç saklanmayan biz değildik.
Mother’s life
Annenin hayatı
Every time we touch ’round the other side
Her zaman diğer tarafa dokunuruz
My niggas in the cut, you we tryna make somebody die
Benim zencim kesilirse, birisini ölürken deneyeceğiz
Course shit’s changed since we glowed up
Kızdırmadığımızdan bu yana değişti.
Step up in the club, show’s turned up
Kulüpten çık, gösteri çıktı
Ounto we spark up
Ounto kıvılcım
I beg another bouncer to talk up
Konuşmak için başka bir fedai yalvarıyorum.
Anyting, na anyting your tump up
Her neyse, nabzını dinlemen gerek.
Your gyal got a bumpa
Gale’nin bir bumpa var.
Dumper
damperli kamyon
How she back it up?
Nasıl destekliyor?
Hmm, I wonder
Hmm, merak ediyorum
Light-skin girls get a thumbs up
Açık tenli kızlar bir başparmak yukarıya
Better watch your girl before I take her
Onu almadan önce kızını daha iyi izle
Cause she won’t say no to me
Çünkü bana hayır demez


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
I stay cool in the streets
Sokaklarda serin kalıyorum
Now man really got their eyes on me
Şimdi adam gözlerini üzerime aldı
But I still roll with my heat
Ama hala ısımla yuvarlanıyorum
I won’t pet to let my gun beat, ah yea yea
Silahımı devirmek için evcil hayvan olmayacağım, ah evet
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama


[Abra & Kush:]
[Abra ve Kush:]
Back out your gun don’t stall, still stuck up in the streets
Silahını geri çekilme, hala sokaklarda sıkışıp kalmayın
Back out your gun don’t stall, I said we stuck up in the streets
Silahını geri çekilme, duraklama dedim, sokaklarda sıkışıp kaldık
Back out your gun don’t stall, little niggas holding heat
Silahını geri çek, duraksama, niggas ısı tutan
If it’s, then it’s war, back out your gun, don’t stall still stuck up in the
Eğer öyleyse, o zaman bu savaş, silahını geri çek, hala oraya takılmayın.
Streets (Whoo, Whoo)
Sokaklar (Whoo, Whoo)


[Abra Cadabra:]
[Abra Kadabra:]
I stay cool in the streets
Sokaklarda serin kalıyorum
Now man really got their eyes on me
Şimdi adam gözlerini üzerime aldı
But I still roll with my heat
Ama hala ısımla yuvarlanıyorum
I won’t pet to let my gun beat, ah yea yea
Silahımı devirmek için evcil hayvan olmayacağım, ah evet
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama
If it’s war, then it’s war
Eğer savaşsa, o zaman savaştır.
Back out your gun, don’t stall
Silahını geri çek, duraklama

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/war.html