Abra Cadabra - Scary Remix (Live Trax)

Look, man won pree, man won pree
Bak, adam pree kazandı, adam pree kazandı
Punch sway make him drop to his knees
Yumruk sway dizlerinin üstüne düşer
Man want question me, me? Old school like IGF and done on a beat
Adam bana soru sorsa, ben mi? IGF gibi eski okul ve bir vuruşta
Where do you know me from?
Sen beni nerden tanıyorsun?
Where did you surface from?
Nerelisin?
I only know your olders, you man ain’t straight forward, dem man down circle dons
Sadece yaşlılarını tanıyorum, adam tam düz değil, adam aşağı iniyor
Like, rah, manaman chat about road life when it’s go time them man they are missing
Sanki rah, manaman, giderken yol hayatı hakkında sohbet ediyorlar.
Big rambizzy by my side, when I do road imma grown youte so allow mum’s kitchen
Benim tarafımdaki büyük rambizzy, yol imma yediğimde youte büyüdüğümde annemin mutfağına izin ver
Look, man’s never slippin’, catch man and rip him, 1-2-5 when the maze man’s whizzin’ [?]
Bak, adam asla kaymaz, erkekleri yakalar ve onu yırtıp, 1-2-5 labirent adamın sesi ne zaman? [?]
Fifteen inch affi kiss him, hit a man and make bae miss him
On beş inç affi onu öptü, bir adama çarptı ve onu özlüyor
[?] before I tell man “shut up”, before you get bruck up
[?] erkeğe “sus” demeden önce, vurulmadan önce
Look, if I tell a man “shut up” and he don’t shut up, yard get shut up
Bak, eğer bir erkeğe “kes sesini söyle” ve susmuyorsa, çeneni kapat.
Aye, likkle man, what do you know? Abra Cadabra man two-show
Evet, sevgilim, ne biliyorsun? Abra Cadabra adam iki gösteri
Aye, likkle man, you don’t know me, rinse man’s girl like a bar I’m a boss like Hugo
Evet, likkle adam, beni tanımıyorsun, adamın kızını bar gibi durulama Hugo gibi bir patronum
Rah, dem man are washed, dem man are clean, dem man are new to the mac and the beat, these times when you were like thirteen you was probably poppin’ your tee’s
Rah, dem adamı yıkadılar, adamım temiz, adamım mac ve yeniye yeniler, bu saatlerde on üç yaşında olduğun zaman muhtemelen muhtemelen senin tişörtünün
Dickhead pussy-‘ole reject, in this world thing dawg mana’ prefect
Dickhead pussy-‘ole, bu dünyada bir şey reddetmek mana ‘prefect
I’ve bleaked down too many man for my liking, he’s lucky that he never did see death
Sevdiğim için çok fazla insanı mahvettim, o ölüm hiç görmediği için şanslı
Look, big smile when I slap guys
Bak, büyük tokat atarken
I’m a madman – wet man getting baptized
Ben bir deli-ıslak adam vaftiz alıyorum
I don’t tell lies
Yalan söylemiyorum
I’m a threat to the jail guys
Ben hapishane adamlarına bir tehdit yapıyorum
Mash work they face dawg never fear no jail time
Mash çalışması onlar dawg yüzleri asla hapisten hiç korkma
Fat boy got weight, just call don’t think you won’t get deflated
Şişko çocuğun kilo alması, sadece aramanın sönmüş olmayacağını düşünmeyin.
I heard it’s an opp-beat day, no problem, I’ll pop up the next day like happy belated
Rakip bir gün olduğunu duydum, sorun değil, ertesi gün mutlu çıkmış gibi çıkacağım
Two show for them, I’ll put on a show for them, you want me get a show for them
Onlar için iki gösteri, onlar için bir gösteri yapacağım, onlar için bir şov yapmamı istiyorsun
I write on my iphone I don’t hold a pen, there’s no space cause I’m too busy holding skengs
İPhone’uma yazıyorum kalem tutmam, yer yok çünkü senkgs tutmakla meşgulüm


Look, fuck-up, fuck-up
Bak sersem, sersem!
You watch your little bro get bruck up
Sen küçük kardeşinin vurulduğunu izle.
Now you wanna talk about shooting, silly, PK, hit him with the stunner
Şimdi ateş etmek hakkında konuşmak istiyorsun, aptal, PK, hırsızı ona vur
4 and a half and a Dotty that’s parked in a Rover
Bir Rover’a park edilmiş 4 buçuk ve bir Dotty
Both of these things make a man roll over
Bu iki şey de bir adam dönüyor
Ounto live got the cats never sober
Ounto canlı kedileri asla ayılmamış
Big dotty tonne man, boogs like clover
Büyük dotty tonne adam, yonca gibi boogs

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abracadabra/scaryremixlivetrax.html